Sökning: "MFT"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet MFT.

 1. 1. Varför är du Liberal? En kvantitativ studie om väljarbeteende och personlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Andersson; Jana Christierson; [2020]
  Nyckelord :Personal Beliefs Scale PBS ; Attitudinal and Behavioral Openness Scale ABOS och Moral Foundations Theory MFT ; Väljarbeteende; Ideologi; Liberalism; Öppenhet; Altruism; Fri vilja; Moral.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current study aims to investigate the predictive power of Attitudes, Past experiences, Comfort with differences, Participation in cultural activities, Moral, Free will and Altruism on voting behavior formulated as Degree of liberal. The study is a quantitative one with a sample of 144 Swedish students in Lund. LÄS MER

 2. 2. Varmt eller kallt LED-ljus -en jämförelse av två olika ljuskällor vid Microfadetest

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Stina Svantesson; [2019-02-01]
  Nyckelord :microfade test; MFT; lightfastness; LED-light; accelerated aging; colourchange; lighting policy;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2018:37.... LÄS MER

 3. 3. Multifamiljeterapi vid behandling av ungdomar med anorexia nervosa : En pilotstudie med fokus på behandlingsinterventioner och familjeklimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lisa Svensson; Lovisa Elvin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Multifamiljeterapi; anorexia nervosa; familjeklimat;

  Sammanfattning : Multifamiljeterapi (MFT) är en relativt ny metod för att behandla ungdomar med anorexia nervosa (AN) i Sverige. Syftet med denna pilotstudie var att undersöka hur patienter, mammor och pappor upplevde behandlingsinterventioner inom MFT samt om familjeklimatet förändrades efter genomförd behandling. LÄS MER

 4. 4. Hälsa och skolrelaterade svårigheter hos barn födda för tidigt i yngre skolålder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Therese Berggren; Julia Jansson; [2016]
  Nyckelord :Prematur födsel; hälsa; skola; mobbning; Nordiska hälso och familjeformuläret; CBCL; WISC-IV;

  Sammanfattning : Förbättring av den perinatala vården har lett till att fler barn födda för tidigt (FT) idag överlever. Tidigare forskning har visat att den prematura populationen utgör en riskgrupp för neurologiska och fysiska nedsättningar samt negativa hälsopåverkan, bland annat genom en ökad risk för skolrelaterade problem och mobbning. LÄS MER

 5. 5. "Den objudne gästen" - en utvärdering av multifamiljeterapi för unga med anorexia nervosa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jasmine Tuovinen; Anna Carling; [2015]
  Nyckelord :multifamiljeterapi; MFT; multi-family therapy; anorexia nervosa; atypisk anorexia nervosa; familjeterapi; Maudsley; Stepwise; Eating Disorder Examination Questionnaire EDE-Q ; The Strengths and Difficulties Questionnaire SDQ ; viktprocent %EBW ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Family therapy is a well-known treatment for adolescents suffering from anorexia nervosa. Treating several families simultaneously through multifamily therapy, is relatively new in Sweden. LÄS MER