Sökning: "MGO"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet MGO.

 1. 1. Pulverkol som akut kemisk barriär för dricksvatten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Alexandra Klerck; [2020]
  Nyckelord :Bensin; MGO; Hybridolja; Pulveriserat aktivt kol PAK ; oljeutsläpp; löslighet;

  Sammanfattning : På Norrvattens reningsverk, Görvälnverket, produceras dricksvatten genom rening av råvatten från Östra Mälaren. Dricksvattenverket ligger i direkt anslutning till Mälaren, vilket är bra då vattnet inte behöver transporteras för att renas. LÄS MER

 2. 2. Petrography, alteration and structure of the Bronäs Zn-Pb-Ag deposits, Bergslagen, Sweden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Tom Turner; [2020]
  Nyckelord :Bronäs; Sala;

  Sammanfattning : This report aims to characterize the alteration styles and mineralization of the Zn-Pb-Ag Bronäs deposit, in the Sala area of the Bergslagen mining district, Sweden.  It presents data collected through 237m of lithological logging and subsequent lithogeochemical data, which, coupled with thin section and SEM analysis has led to the first geological descriptions of the rocks in the deposit. LÄS MER

 3. 3. Some Study related to Refractory Waste Management in Sweden : A move towards a greener and sustainable Swedish steel industry

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Surbhi Shivaji Jogdand; [2020]
  Nyckelord :Refractory waste; Swedish steel producers; Recyclers; MgO-C bricks; Fines; MgO; Carbon elimination; Agriculture industry; Eldfast avfall; svenska stålproducenter; Återvinnare; MgO-C-tegel; Böter; MgO; Koleliminering; Jordbruksindustri.;

  Sammanfattning : Decades  ago,  1  ton  of  steel  required  80  kg  of  refractory  material.  While  the  scenario  has completely changed over the years. Today, 1 ton of steel needs approximately 11 kg of refractory material   depending   on   the   steelworks. LÄS MER

 4. 4. Investigation of Cu and Zn interactions with ilmenite during waste incineration

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi och kemiteknik

  Författare :Elin Borgman; [2020]
  Nyckelord :FactSage; copper; zinc; major ash elements;

  Sammanfattning : In 2018, approximately 2.01 billion tons of waste was generated in the world. By 2050, this number is expected to increase drastically to 3.40 billion tons of waste annually as lower income countries develop and the world population increases (Kaz, Yao, BhadaTata, & Van-Woerden, 2018). LÄS MER

 5. 5. Effect of iron redox state on crystallization behaviour of Fayalite slags

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Paolo Mai; [2020]
  Nyckelord :Copper smelting; Slag; Magnesium Oxide; Iron redox equilibria; Optical basicity; Raman spectroscopy.; Smältning av koppar; Slagg; Magnesiumoxid; Järnredoxjämvikt; Optisk basicitet; Ramanspektroskopi.;

  Sammanfattning : In the copper smelting processes, the viscosity of the matte and the slag is an important factor for establishing efficiency. Impurities in the concentrates affect the viscosity not only by changing the melt structure but also by promoting precipitation of solid phase which sharply rises it. LÄS MER