Sökning: "MGTOW"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet MGTOW.

 1. 1. HOMOSOCIALITET PÅ FLASHBACK - En kritisk diskursanalys om mäns inkluderings- och exkluderingsprocesser inom MGTOW-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Susanna Elmén Berg; [2023-02-17]
  Nyckelord :Flashback; genus; hegemonisk maskulinitet; homosocialitet; MGTOW;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka och problematisera hur homosocialitet manifesteras via distanseringar till kvinnor och misogyna diskurser inom MGTOW-rörelsen på det svenska diskussionsforumet Flashback. Studiens frågeställningar lyder: Vilka maskuliniteter konstrueras och eftersträvas i inkluderingsprocessen och vilka gör inte det? Hur används hat och distans till kvinnor som gemensamhetsskapande för männen? Vilka strategier synliggörs på forumet för att männen ska kunna återfå en maktposition? Metod och material: Studien har en kvalitativ ansats där Faircloughs kritiska diskursanalys och den tredimensionella modellen utgjorde studiens analysmetod. LÄS MER

 2. 2. Shedding a Different Light on MGTOW : An Anthropological Exploration of the Emic Perspective of Belonging to MGTOW

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Socialantropologiska institutionen

  Författare :Sebastian Gygax; [2021]
  Nyckelord :the manosphere; MGTOW; masculinity; resistance; minority; the other;

  Sammanfattning : In contrast to how anthropologists usually study groups that we readily sympathize with, this thesis sets out to create an understanding of one of the most anti-mainstream groups in Sweden: Men Going Their Own Way. Through combining an engaged fieldwork with extended interviews, I aim to explore the emic experience of finding, being, and practicing MGTOW. LÄS MER

 3. 3. 'All Women Are Like That' : Men Going Their Own Way: Understanding the Interplay Between Online Platforms and Counterpublic Dynamics

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Aler; [2021]
  Nyckelord :counterpublics; online platforms; platform affordances; netnography; public sphere; anti-feminism;

  Sammanfattning : This thesis examines the role of online platforms in relation to anti-progressive counterpublic dynamics. Counterpublicsare understood as alternative discursive arenas that form in response to exclusion from the wider public sphere. LÄS MER

 4. 4. ‘Female Nature, Cucks, and Simps’: Understanding Men Going Their Own Way as part of the Manosphere.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Zhane Hunte; [2019]
  Nyckelord :Manosphere; masculinities; identity; misogyny; antifeminism; hegemony; discourse; social media logic;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis was to examine the ‘Men Going Their Own Way’ (r/MGTOW) community on Reddit. This aim was carried out by exploring (1) the themes perpetuated in the community, (2) how r/MGTOW fits in the contemporary ‘manosphere’, (3) the linguistic identity of its users, (4) the presence of hegemonic and inclusive masculinity, and lastly (5) the role of social media logics on r/MGTOW. LÄS MER