Sökning: "MHA modellen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden MHA modellen.

 1. 1. Investigation of power supplies used in OSC950

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Samman Hama-amin; Andrejs Veldre; [2013]
  Nyckelord :Elkraft och elektronik;

  Sammanfattning : SammanfattningOCS950(Object Controller System 950) är en av Bombardiers produkter som hanterar säkerhetssystemet i järnvägstrafiken. Det består av olika delsystem och strömförsörjs mha nätaggregat (PSU – Power Supply Unit). LÄS MER

 2. 2. Chest Observer for Crash Safety Enhancement

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Christian Blåberg; [2008]
  Nyckelord :frontal crash; chest model; dummy; parameter estimation; ARX; N4SID;

  Sammanfattning : Feedback control of Chest Acceleration or Chest Deflection is believed to be a good way of minimizing the risk of injury. In order to implement such a controller in a car, an observer estimating these responses is needed. LÄS MER

 3. 3. Dosimetrical studies on a tissue level using the MCNP4c2 Monte Carlo Simulations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Erik Larsson; [2004]
  Nyckelord :Nukleärmedicin; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to learn the MCNP-code, its theory and limitations, and how to use it in the field of small-scale dosimetry. In order to evaluate the applicability of the code for future dosimetry studies it was applied on a novel small-intestinal dosimetry model. LÄS MER