Sökning: "MI utvärdering"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden MI utvärdering.

 1. 1. Gruppmotiverande samtal vid långvarig psykisk sjukdom : Gruppdeltagare och samtalsledares upplevelser

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecka Alvarsson; Sandra Forsman; [2020]
  Nyckelord :Motiverande samtal MI ; gruppsamtal; peer-support; livskvalité; psykiatrisk öppenvård; psykiatrisk sjukdom; kvalitativ studie; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Denna studie är en utvärdering av ett motivationsprojekt, vid namn motivationsgruppen, inom psykiatrisk öppenvård i Västerbottens län. Motivationsgruppens mål var att öka livskvalitén för patienter med långvarig psykisk ohälsa med gruppmotiverande samtal. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av byggprojekts tillämpning av Lean Construction i produktionen : framtagning av en mognadsmodell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Michaela Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Byggproduktion; Lean Construction; Mognadsmodell;

  Sammanfattning : Till skillnad mot tillverkningsbranschen, med bland annat Toyota i spetsen, har byggbranschens försök till ökad produktivitet förblivit låg under de senaste 40 åren. Tillverkningsindustrin har nått goda resultat genom tillämpning av Lean Production. Lean handlar i huvudsak om att mi- nimera slöseri och maximera värde. LÄS MER

 3. 3. Detektion av alloantikroppar hos nyligt transfunderade DAT-positiva patienter : Utvärdering med en experimentell in vitro modell

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap

  Författare :Mi Bixo; [2018]
  Nyckelord :Transfusion; autoadsorption; gelteknik; polyetylenglykol; antikroppar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av lösningar för hårddiskkryptering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Tobias Jonasson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Information stored on unprotected computers that gets lost or stolen, and falls intothe wrong hands, can easily be accessed by moving the hard disk to a controlledcomputer, or by booting the computer from a removable medium, in order to getaround the operating system login. This is something that largely affects companieswhere customer information, trade secrets and other sensitive information can becompromised. LÄS MER