Sökning: "MI"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade ordet MI.

 1. 1. Motiverande samtal som del av behandling för övervikt och fetma hos vuxna. Finns det en oberoende effekt på viktnedgång? En systematisk översiktsartikel.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Oscar Forell; Joanna Ostrowska; [2019-06-25]
  Nyckelord :Övervikt; Fetma; Viktnedgång; Motiverande samtal; Overweight; Obesity; Weight loss; motivational interviewing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mer än 1.9 miljarder vuxna människor beräknas lida av övervikt eller fetma. Gränsen för övervikt hos vuxna är ett BMI mellan 25 till 29.9 och gränsen för fetma är ett BMI ≥ 30. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Motor Imagery on Sport Performance and the Brain's Plasticity

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Johanna Lingvall; [2019]
  Nyckelord :Motor imagery; mental imagery; brain plasticity; sport performance;

  Sammanfattning : New neuroimaging techniques have made it possible to examine imagery and found evidence for that imagery share similar neural correlates as in perception. Imagery can be used in different areas to enhance performance, and it is a popular technique in sports. Similar to physical practice (PP), motor imagery (MI) can result in brain plasticity. LÄS MER

 3. 3. Motorisk planering hos barn och vuxna : - associationer med motor imagery och exekutiva funktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Miranda Lidwall; Josefin Jonson Ögren; [2019]
  Nyckelord :motorisk planering; motor imagery; end-state comfort; exekutiva funktioner;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte motorisk planering hos vuxna (20-27 år) och barn i nio till tio års ålder samt dess associationer med Motor Imagery (MI), den interna representationen av en handling. Detta genom att undersöka skillnader hos barn och vuxnas förmåga att planera motoriska handlingar i form av MI och end-state comfort effekter (ESC). LÄS MER

 4. 4. Motiverande samtal som verktyg : En litteraturstudie om livsstilsförändringar hos patienter med övervikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Lans; Sofie Nylander; [2019]
  Nyckelord :motiverande samtal; övervikt; livsstilsförändringar; patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är övervikt och fetma allt vanligare, fler människor dör av övervikt än undervikt i världen. Livsstilsrelaterade problem och levnadsvanor så som stillasittande och ohälsosamma matvanor ökar både nationellt och globalt. LÄS MER

 5. 5. Case study on Universal Verification Methodology(UVM) SystemC testbench for RTL verification

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Kevin Skaria Chacko; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This Master’s thesis aims to conduct a case study on using Universal Verification Methodology (UVM) in SystemC for Register-Transfer Level (RTL) verification. Verification of ASICs is very important nowadays especially in terms of production costs, time to market and the sustainability of products. LÄS MER