Sökning: "MIB"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet MIB.

 1. 1. Automatisk kontroll av status för switch-portar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Östergren Dan; [2020]
  Nyckelord :switch; switchport; activity; last; used; SNMP; SSH; MIB; switch; switchport; switch-port; senast; använd; aktivitet; SNMP; SSH; MIB;

  Sammanfattning : I stora nätverksmiljöer kan det idag vara svårt att få en komplett sammanställning av hur många switch-portar som är i bruk. Den lösning som vanligtvis används är manuell inloggning till aktuell switch för kontroll, ett moment med tidsåtgång och som ofta utförs vid enstaka tillfällen. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av dricksvattenkvaliteten i Bjuv : Kartläggning av klagomål och eftersökning av orsak

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ellen Ahlin; [2013]
  Nyckelord :Vattenkvalitet; Bjuv; smak och lukt; geosmin; MIB; 2; 4; 6-trikloranisol;

  Sammanfattning : Vid bytet från grundvattentäkt till ytvattentäkt i Bjuvs kommun började klagomål om dricksvattnets kvalitet att strömma in till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), ansvarig för vattenverksamheten i kommunen. Syftet med denna studie är att kartlägga klagomålen kring dricksvattnet, ringa in problemet och eftersöka orsaken. LÄS MER

 3. 3. Effects of Carbon Pricing on EU Equity Markets

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Andrii Shekhirev; [2011]
  Nyckelord :emissions trading; EU ETS; vector autoregression; VECM; Granger causality;

  Sammanfattning : The current work examines whether the price changes of European Union Allowance (EUA) contracts for emitting carbon dioxide affect the price dynamics of the European equity markets. The author uses the Vector Autoregressive (VAR) and Vector Error Correction (VECM) models in four specifications to investigate the linkages between the EUA market and major stock indexes of 27 EU countries which are participating in the second phase of the European Emissions Trading System. LÄS MER

 4. 4. Implementation and Analysis of VoIP CPE Management System using TR-069

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Darwis Darwis; [2008]
  Nyckelord :Customer Premises Equipment; Simple Network Management Protocol; service; Voice over Internet Protocol; TR-069.;

  Sammanfattning : Customer Premises Equipment (CPE) management is underestimated by the CPE vendors and services providers while it is in fact one of the most important aspects to ensure the high quality of service. Many people still think CPE management is the same as network management. LÄS MER

 5. 5. Design of a Secure Network Management System

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Tim Terlegård; [2002]
  Nyckelord :Datorteknik; network management; mobile agents; SNMP; CMIP; design; JMX; jiro; CIM; WBEM; WBM; RMON; MIB; Datorteknik;

  Sammanfattning : The size and complexity of local area and wide area networks are continually growing and so do the requirements of high availability. Today we rely on the technology and it should always work. Network management is therefore getting more and more important. LÄS MER