Sökning: "MIKAELA LAVRELL"

Hittade 1 uppsats innehållade orden MIKAELA LAVRELL.

  1. 1. AR-glasögon för personer med kognitiva svårigheter

    Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

    Författare :DANIEL DE GEER; MIKAELA LAVRELL; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Demens är ett samlingsnamn för hjärnskador som påverkar hjärnans funktion att hantera information och kunskap. Idag finns cirka 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige och även då möjliga hjälpmedel är många är de otillräckliga i sitt stöd. LÄS MER