Sökning: "MIL"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade ordet MIL.

 1. 1. Kan du ens förstå vilka risker du utsätter dig för? : En kvantitativ undersökning om personers riskuppfattning när de kör bil till och från skidorter i Sverige under vinterhalvåret

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanna Thörnquist; [2021]
  Nyckelord :Risk perception; car drivers; traffic; ski resorts; Risk perception; riskuppfattning; bilförare; trafik; skidorter;

  Sammanfattning : Trafikolyckor är ett stort samhällsproblem som många gånger kan förhindras då nästan samtliga olyckor sker till följd av mänskliga faktorer. Under vinterhalvåret är det många som kör bil till och från skidorter i Sverige där olika väderförhållanden kan ha inverkan på antalet trafikolyckor och dess konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Digital delaktighet : En intervjustudie med folk- och skolbibliotekarier kring arbetet med att minska det digitala utanförskapet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hannah Lagström; Ingela Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Digital delaktighet; Demokrati; Folk- och skolbibliotekarier; Aktivt medborgarskap; Digitalt utanförskap; Medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis Digital Inclusion – An Interview Study with Public and School Librarians on Work to Reduce the Digital Divide is to examine how the democratic task takes shape in public and school librarians’ work to strengthen citizens’ digital inclusion. The research questions are: How do public and school librarians work to support citizens’ digital inclusion? What challenges do public and school librarians experience in this work? How do public and school librarians describe the digital divide? Three themes are in focus: An Active Citizenship, Working for Digital Inclusion and The Digital Divide. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av förändringen i klimatpåverkan för en fordonsflotta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Arvid Jonsson; Moa Toll; Klara Friberg; Gustav Carlsson; Daniel Åkerlind; [2021]
  Nyckelord :Alternativa drivmedel; fordon; fordonsflotta; fossilfri; förnybar; GWP; Global Warming Potentials; klimatpåverkan; koldioxidekvivalenter; LCA; Livscykelanalys; växthusgasutsläpp; statistisk signifikans.;

  Sammanfattning : From the year 2018 to 2020 Uppsala Skolfastigheter AB changed their vehicle fleet to follow Uppsala municipality’s goal of a fossil-fuel-free vehicle fleet. Fossil-fuel-free, according to the municipality’s regulations, means that a vehicle can run on fossil-free fuel. LÄS MER

 4. 4. Jämförande studie mellan fordon med olika drivsystem : En jämförelse av kostnad och miljöpåverkan att köpa, äga och använda personbilar med olika drivsystem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Johan Filip Erik Åkesson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag utvecklas elbilar och hybrider i hög takt och det har samtidigt väckts många diskussioner om de verkligen är bättre för miljön än bilar med traditionella förbränningsmotorer. Förutom miljöaspekten diskuteras även priset för de olika drivmedlen eftersom elbilar ofta har ett betydligt högre inköpspris än bilar med förbränningsmotorer. LÄS MER

 5. 5. Informationskunnighet och sökkritik i styrdokument : Om skolbibliotek och digital informationssökning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sebastian Stålnacke; Gabriella Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Medie- och informationskunnighet; MIK; informationssökning; digital kompetens; sökkritik; skolbibliotek; skolbiblioteksplan; styrdokument;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine the digital media landscape's requirements for information skills as they are reflected in the governing documents regulating activities in school libraries. This is done through a content analysis based on a theoretical framework, derived from Media and Information Literacy (MIL), that examine the existence of central concepts and how they are presented. LÄS MER