Sökning: "MLA-angle"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet MLA-angle.

  1. 1. Pes planus och Pes cavus rörelseutslag i subtalarleden, under stödfasen innan och efter uttröttande löpning

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

    Författare :Charlotte Sinclair; [2014]
    Nyckelord :Calcaneusdeviation; Dartfish; Eversion; Fatigue; Fot; Inversion; MLA-angle;

    Sammanfattning : Syfte: Att med hjälp av videoanalys och programvaran Dartfish, undersöka eventuella skillnader i stödfasen på vinkeln mellan calcaneus och underlaget, hos personer med Pes planus och pes cavus, både efter en- och 45 minuters löpning på löpband.  Studiedesign: En experimentell studie. LÄS MER