Sökning: "MLE"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet MLE.

 1. 1. Utvärdering av ett pedagogiskt program och förhållningssätt i medierat lärande;MLE och FIE för kognitiv utveckling : En forskningsöversikt

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna-Karin Erling; [2021]
  Nyckelord :Feuersteins cognitive intervention program Feuersteins instrumental enrichment program; FIE; Mediated Learning Enrichment; MLE; special education; Feuersteins kognitiva interventions program Feuersteins instrumentella program; FIE; medierat lärande; MLE; specialpedagogisk undervisning;

  Sammanfattning : The research overview is expected to contribute with knowledge of MLE, Mediated Learning Enrichment and FIE, Feuerstein's Instrumental Enrichment program/Feuerstein's cognitive intervention program and its effects, primarily among students with learning disabilities but also among educators.   A research overview focusing on scientific articles, published in 2010-2020. LÄS MER

 2. 2. Analysis of an Ill-posed Problem of Estimating the Trend Derivative Using Maximum Likelihood Estimation and the Cramér-Rao Lower Bound

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Muhammad Farhan Naeem; [2020]
  Nyckelord :carbon dioxide levels; Keeling Curve; Taylor and Fourier series; Maximum Likelihood Estimation; MLE; Cramér-Rao Lower Bound; CRLB;

  Sammanfattning : The amount of carbon dioxide in the Earth’s atmosphere has significantly increased in the last few decades as compared to the last 80,000 years approximately. The increase in carbon dioxide levels are affecting the temperature and therefore need to be understood better. LÄS MER

 3. 3. GANChat : A Generative Adversarial Network approach for chat bot learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonathan Rinnarv; [2020]
  Nyckelord :Computer science Machine learning GAN chat bot;

  Sammanfattning : Recently a new method for training generative neural networks called Generative Adversarial Networks (GAN) has shown great results in the computer vision domain and shown potential in other generative machine learning tasks as well. GAN training is an adversarial training method where two neural networks compete and attempt to outperform each other, and in the process they both learn. LÄS MER

 4. 4. ”Man känner sig otillräcklig” : En kvalitativ studie om pedagogers förhållande till känslor i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Magdalena Mosell; Annie Rasmussen; [2019]
  Nyckelord :Emotionell kompetens; Förskola; Känslor; MLE; Pedagoger; Samspel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger beskriver att de bemöter känslor i förskolan. Följande frågeställning fokuseras i studien: Hur beskriver pedagoger att de förhåller sig till och bemöter känslor i förskolan? Studien är genomförd med fokusgruppsintervju som metod där tio yrkesverksamma pedagoger i förskolan deltagit i tre olika fokusgrupper. LÄS MER

 5. 5. Rating corrumption within insurance companies using Bayesian network classifiers

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statistik

  Författare :Oscar Öhman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bayesian Network (BN) classifiers are a type of probabilistic models. The learning process consists of two steps, structure learning and parameter learning. Four BN classifiers will be learned. These are two different Naive Bayes classifiers (NB), one Tree Augmented Naive Bayes classifier (TAN) and one Forest Naive Bayes classifier (FAN). LÄS MER