Sökning: "MNE"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet MNE.

 1. 1. Leading the Change - Digital Leaders Facilitating MNEs’ Investment Behaviour

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Patricia Jahn; Veronika Barta; [2023-07-19]
  Nyckelord :Digital investment behaviour; Digital transformation; Digitalisation; Digital leadership; Organisational change; Digital capabilities; Digital strategy;

  Sammanfattning : In our ever-changing world guided by technological advancements and data-driven disruptions, enterprises need adaptation and development strategies to stay competitive. Digital transformation (DT) has great potential to help organisations maintain their market position in these turbulent times. LÄS MER

 2. 2. International Market Selection of Home Region Oriented MNEs : An Exploratory Case Study into Frameworks and Challenges in Today’s Business World

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Felix Flint; Moritz Winkelius; [2023]
  Nyckelord :Internationalization; International Market Selection; MNE; Home Region Oriented; Multicriteria Decision Making Framework;

  Sammanfattning : This study aims to explore the factors, aspects, and trends considered in the International Market Selection (IMS) process. Consequentially, it develops a deeper understanding of the challenges faced by home region oriented multinational enterprises (MNEs) during international expansion. LÄS MER

 3. 3. Even sexier: How visual communication can be designed to encourage testing for STDs

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Malin Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :könssjukdomar; sexuell hälsa; testning; unga vuxna;

  Sammanfattning : Könssjukdomar är ett ständigt aktuellt ämne, som särskilt drabbar unga vuxna. Det faktum att könssjukdomar kan smitta och ha långsiktiga konsekvenser även när de är asymptomatiska gör det viktigt att som sexuellt aktiv testa sig –ändå är det många unga vuxna som sällan eller aldrig gör det. LÄS MER

 4. 4. Utlandsinvestering, den bättre vägen? : En kvantitativ studie om utlandsinvesteringar och dess påverkan på svenska företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jouil Amsih; Ioannis Kessidis; [2023]
  Nyckelord :Tobin’s Q; ROE; ROA; EPS; EBITDA; FDI; OLI; MNE; Tobin’s Q; ROE; ROA; EPS; EBITDA; FDI; OLI; MNE;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att beskriva och analysera skillnaden mellan företagens finansiella prestation och utländska direktinvesteringar utifrån valda nyckeltal. Metod: Forskningen syftar till att vara objektiv och använda databasen Orbis för att mäta kvantitativa metoder och hålla sig inom den deduktiva ansatsen. LÄS MER

 5. 5. Is control over risk getting out of control? : An analysis of the concept of control over risk as set out in the 2022 OECD Guidelines in relation to Swedish law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karolina Linusson; [2023]
  Nyckelord :control over risk; OECD Transfer Pricing Guidelines; transfer pricing; the arm s length principle; kontroll över risk; internprissättning; armlängdsprincipen;

  Sammanfattning : In 2017 an amended version of the OECD Transfer Pricing Guidelines was published which included new provisions to prevent BEPS through the shifting of risks. Through the amendment of the Guidelines, it was clarified that for an entity in an MNE to contractually assume a risk, for transfer pricing purposes, it needs to control the risk and have the financial capacity to assume it. LÄS MER