Sökning: "MOA HEDBERG"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden MOA HEDBERG.

 1. 1. Teknologins utveckling och kommersiella värden i butik : Detaljisters syn på modebutikers utveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :MOA HEDBERG; [2014]
  Nyckelord :omnichannel; modern teknologi; onlinebutik; modebutik; Kommersiella värden; emotionella och funktionella shoppingvärden; fysisk butik;

  Sammanfattning : Utvecklingen av modern teknologi går framåt i en rasande takt och de fysiska butikerna behöver skapa unika lösningar vilket gör att de kan locka konsumenter med både emotionella och funktionella shoppingvärden. Internetbutikerna lockar med deras tillgänglighet, vilket har lett till att de flesta detaljister idag har en webbshop. LÄS MER

 2. 2. Personlig service i köp- och säljprocessen

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :MOA HEDBERG; PAULINE GUSTAFSSON; [2013]
  Nyckelord :Modebutik; service; personlig service; servicekvalitet; kundmöte; servicepolicy; köpprocessen; kundbemötande;

  Sammanfattning : Utöver de varor en modebutik erbjuder kunden är personlig service en viktig del av erbjudandet. En ökad konkurrens mellan företag kräver att de utvecklar sig inom personlig service för att kunna skilja sig från konkurrenterna. LÄS MER