Sökning: "MOOC"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet MOOC.

 1. 1. Gamification inom MOOCs : Framsteg och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Oscar Frank; [2021]
  Nyckelord :Massive Online Open Course; MOOC; gamification; litteraturstudie; motivation;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utforskar tidigare litteratur på gamification inom Massive Online OpenCourses (MOOCs) för att undersöka hur gamification uppfattas som ett verktyg i MOOCs.Analysverktyget som används är en kvantitativ innehållsanalys som avgränsar genomsökningentill 17 publikationer om gamification i MOOC. LÄS MER

 2. 2. Designförslag till digitala lärplattformar i syfte att att bidra till en känsla av autonomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Povel Gulin; Erik Nguyen; [2021]
  Nyckelord :E-learning; learning platform; MOOC; intrinsic motivation; autonomy; SDT; E-lärande; lärplattform; MOOC; inre motivation; autonomi; SDT;

  Sammanfattning : Det är allt vanligare att personer använder sig av digitala lärplattformar för att lära sig nyafärdigheter. Lärplattformar gör det möjligt för personer att lära sig i sin egen takt och utan attbehöva infinna sig på en specifik plats vid specifika tillfällen, så länge denne har tillgång till endator och internetuppkoppling. LÄS MER

 3. 3. ONBOARDING XMOOC PROJECT TEAMS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristin Erika Hull; [2020-11-17]
  Nyckelord :MOOC; instructor; onboard; ADDIE; 70-20-10; constructive alignment; TPACK;

  Sammanfattning : Purpose: The goal was to design and test a best-practice Onboarding approach, informed byliterature and an instructor survey, to address challenges in executing MOOC projects,and to improve the Onboarding experience for MOOC instructors and project teams.Theory: The author compiled challenges and best practices into the ADDIE framework asinspiration for selecting critical learning objectives for an Onboarding curriculum,employing the 70-20-10 model (McCall, Lombardo, Lombardo, & Morrison, 1988). LÄS MER

 4. 4. How a global trend is translated into a local context. The spread of MOOCs into Swedish universities

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thi Kim Khanh Nguyen; [2019]
  Nyckelord :Translation theory; MOOCs; roles of actors; Open education.;

  Sammanfattning : Despite the fact that Massive Open Online Courses (MOOCs) have been seen as a new global education phenomenon over the last decade, MOOCs are still in the early stage of its development in Sweden. MOOCs are being adopted into the Swedish context through the application of translation theory. LÄS MER

 5. 5. Persuasive design som redskap för beteendeförändring : En studie om studenters motivation till inlärning på MOOC-plattformar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Josefine Nygren; Kevin Scheffer; [2019]
  Nyckelord :Persuasive design; Fogg s behavior model FBM; gamification; Persuasive Systems Design Model; PSD; thematic analysis; diary method; qualitative; design principles; motivation; MOOC; learning; Persuasive design; Foggs beteendemodell FBM; gamification; Persuasive Systems Design Model; PSD; tematisk analys; dagboksmetod; kvalitativ; designprinciper; motivation; MOOC; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka designprinciper på en MOOC-plattform som kan anses ha en positiv påverkan på motivationen till studenters beteendeförändringar inom en lärandemiljö. Detta genom att jämföra funktioner på MOOC-plattformen Sololearn med designprinciper från ramverket Persuasive Systems Design Model (PSD). LÄS MER