Sökning: "MOS-sensor"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet MOS-sensor.

 1. 1. Tillståndsövervakning av rullningslager med hjälp av E-näsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik; Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Pontus Kristiansen; Roman Postnikov; [2018]
  Nyckelord :electronic nose; e-nose; maintenance; condition based maintenance; cbm; condition monitoring; MSDF; PCA; arduino; taguchi; MOS Sensor; oil; hydraulic oil; engine oil; transmission oil; gas sensor; e-näsa; elektronisk näsa; underhåll; tillståndsbaserat underhåll; tillståndsövervakning; MSDF; PCA; arduino; taguchi; MOS-sensor; olja; hydraulolja; motorolja; växellådsolja; gas-sensor;

  Sammanfattning : I dagsläget finns det ingen standardiserad metod för att mäta en enhets tillstånd medhjälp av dofter. Vid tillståndsövervakning av rullningslager är vibrationsmätning denmest dominanta metoden. I samband med vibrationsmätning används i vissa falltemperaturövervakning för att få en bättre insikt på rullningslagrets tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Biosensor based on a MOS capacitor with an internal reference electrode

  Master-uppsats, Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Daniel Remes; [2009]
  Nyckelord :MOS; Biosensing; Porous gold film; Titanium; Liquid measurements; Adhesion; pH.;

  Sammanfattning : In this project a new type of metal oxide semiconductor (MOS) sensor for biosensing was investigated. With the use of a porous gold film as aninternal reference electrode, measurements of pH were performed in liquid. LÄS MER