Sökning: "MOVE Meter"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden MOVE Meter.

 1. 1. Planeringsinstrument för aktiv tillgänglighet: En jämförelse av Place Syntax Tool och MOVE Meter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Miriam Alme; Anna Lundberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :Human geography; urban planning; accessibility; accessibility instruments active accessibility; ; Planning Support SystemsPlace Syntax Tool; MOVE Meter; land use and transport integration;

  Sammanfattning : To develop sustainable and accessible cities there is a need to integrate mobility and land use planning. A focus is furthermore required on active accessibility; to be able to reach activities and services by a combination of walking, cycling, connection to public transport and land use. LÄS MER

 2. 2. Pipe Surface Roughness at Microscale and Discussion of Possible Relation to Flow Properties

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Yiting Qiao; Mahsa Kajbaf Nezhad; [2021]
  Nyckelord :pipe flow; roughness; microscale; SEM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Despite decades of intense research, the behavior of water molecule still warrants new research.Water flow through various pipe systems has become a pivotal corner stone of functioning human infrastructure. LÄS MER

 3. 3. Aspects of erosion of restored trout spawning beds in two streams in Northern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Frida Michelle Granlund; [2021]
  Nyckelord :in-stream restoration; reproductive habitat; salmonids; passive integrated transponders tags PIT-tags ;

  Sammanfattning : Many rivers and streams in northern Sweden have been channelized due to timber floating. This has severely degraded the spawning habitats for salmon and trout, and therefore a common action when restoring channelized rivers is to establish new spawning beds by adding gravel to the streambed. LÄS MER

 4. 4. Millimeter Wave Radar as Navigation Sensor on Robotic Vacuum Cleaner

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anneli Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Millimeter wave radar; Robotic vacuum cleaner; Indoor navigation; Localization; Obstacle Detection; Millimeter radar; Robotdammsugare; Navigering inomhus; Positionering; Hinderdetektion;

  Sammanfattning : Does millimeter-wave radar have the potential to be the navigational instrument of a robotic vacuum cleaner in a home? Electrolux robotic vacuum cleaner is currently using a light sensor to navigate through the home while cleaning. Recently Texas Instruments released a new mmWave radar sensor, operating in the frequency range 60-64 GHz. LÄS MER

 5. 5. Effektivare tillgänglighet och användbarhet i flerbostadshus : Balans mellan ekonomiska faktorer och bekvämlighet i planlösningar

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Kahanat Ghaznawi; Maryam Paulos; [2020]
  Nyckelord :Adaptability; comfort; floor plan; motion reduction; accessibility.; Användbarhet; bekvämlighet; planlösning; rörelsenedsättning; tillgänglighet.;

  Sammanfattning : Purpose: It is necessary for disabled people to be treated equally, according to regulation 2001:526 § 1, therefore must everyone have the same terms and conditions. It is important to know people's different conditions and needs in order to create an accessible and useful environment. LÄS MER