Sökning: "MPPT"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet MPPT.

 1. 1. Implementering av MPPT-enhet med återkoppling : avsedd för solceller

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Simon Bergroth; [2019]
  Nyckelord :MPPT; Maximum power point tracking; incremental conductance; solar; MPPT; solceller; effektivisering; inbyggda system; inkrementell konduktans; fyllnadsfaktor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. AESCU-BIKE design, implementation and testing

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Ivan Jesus Romero Suarez; [2019]
  Nyckelord :E-Bike; Photovoltaic; PV;

  Sammanfattning : The AESCU-BIKE project is a cargo bike which has an inbuilt off-grid photovoltaic and a monitoring system. The off-grid photovoltaic system consists of a PV module, a lithium-ion battery, a lead acid battery, a charge controller and an electrical fridge. LÄS MER

 3. 3. An FPGA Based MPPT and Monitoring System : suitable for a photovoltaic based microgrid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Rongpeng Zheng; [2019]
  Nyckelord :Microgrids; Monitoring System; Maximum Power Point Tracking MPPT ; Stand-alone Mode; Grid-connected Mode; FPGA; Verilog HDL.;

  Sammanfattning : Microgrids containing photovoltaic (PV) cells and wind power gain more and more interest. These microgrids may work in stand-alone mode ("islanding") or be conncted to the main grid. In both modes of operation, power quality must be monitored and controlled. This report focuses on microgrids and aims to implement a monitoring system based on FPGA. LÄS MER

 4. 4. Evaluating the Economic Feasibility of Utilizing Power Optimizers in Various PVSystems

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :George Pius Perangatt; [2018]
  Nyckelord :Power optimizer; MPPT; module level MPPT; SolarEdge; TIGO;

  Sammanfattning : Integration of power optimizers in photovoltaic systems is standard practice in some parts of the world. Manufacturers claim that optimizers can significantly reduce electrical losses due to shading. Hence, it is important to investigate this claim and determine under what conditions it is economically warranted to utilize optimizers. LÄS MER

 5. 5. Energy harvesting with solar cells for wireless alarm nodes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Tobias Olofsson; [2018]
  Nyckelord :energy harvesting; solar cells; alarm nodes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Energiförbrukningen i elektronikprodukter minskar samtidigt som prestandan för solceller hela tiden ökar. Nya solcellstyper med lägre priser skapar nya möjligheter för använding även i små elektronikprodukter. Att samla energi från omgivningen, t.ex. LÄS MER