Sökning: "MR undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden MR undersökning.

 1. 1. Magnetresonanstomografi av barn - Alternativa metoder till sedering och generell anestesi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sarah Crockett; Hanna Dalberg; [2018-04-25]
  Nyckelord :magnetresonanstomografi; barn; metoder; sedering; generell anestesi;

  Sammanfattning : Background: Sedation or general anesthesia of children in connection with MRI examina-tions should be minimized as it may cause both short-term and long-term risks. Furthermore, healthcare resources can be utilized more efficiently as examinations on children who are awake involve lower health care costs, reduced study time, and shorter stay at the hospital. LÄS MER

 2. 2. Magnetresonanstomografi vid diagnostisering av misstänkt scaphoideumfraktur : - fördelar med den tidiga undersökningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Medicinsk vetenskap; Luleå tekniska universitet/Medicinsk vetenskap

  Författare :Ida Berggren; Josefina Stange; [2018]
  Nyckelord :akut; diagnostik; MR; scaphoideumfraktur; tidig; fördelar;

  Sammanfattning : Inledning: Det är omkring 30 % av alla scaphoideumfrakturer som i dag inte går att identifiera med den första konventionella radiologiska undersökningen. Vid misstänkt fraktur på scaphoideum börjar man med en klinisk undersökning av patienten, och går sen vidare med en konventionell röntgenundersökning för att kunna utesluta eller bekräfta eventuell fraktur. LÄS MER

 3. 3. A comparison of classification accuracy between MRI and PET datasets in computer aided diagnosis of Alzheimer's disease

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustav Kjellberg; Henrik Kälvegren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The number of people suffering from Alzheimer’s disease (AD) is expected to increase rapidly in the coming years. Diagnosing the disease early is key to giving those affected a chance to maintain a higher quality of life. One of the most common ways to detect AD is to visually inspect scans of the patients’ brains. LÄS MER

 4. 4. Patientupplevelser vid magnetisk resonanstomografi med stesolid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Josefin Karlsson; Anneli Svalmark; [2018]
  Nyckelord :claustrophobia; magnetic resonance imaging; patients experiences; sedation; klaustrofobi; magnetresonanstomografi; patientupplevelser; sedering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att genomgå en magnetisk resonanstomografi (MR) undersökning kan för patienter som lider av klaustrofobi och ångest innebära att de har svårt att genomföra undersökningen. Röntgensjuksköterskan kan ge stesolid intravenöst till patienten som då oftast klarar av att genomföra undersökningen. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar patienters upplevelse av ångest och rädsla vid MR undersökning samt informationens påverkan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Amna Trnovac; Masoud Iranpour; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion:​ Magnetkamera (MR) är en modalitet som används för diagnostisering av vissa sjukdomar som är svåra att upptäcka med konventionell röntgen. Undersökningen kräver att patienten ska ligga stilla medan denne körs in i en gantry. LÄS MER