Sökning: "MRP fördelar"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden MRP fördelar.

 1. 1. Inköpsfunktionen i förhållande till lagerstyrning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ellen Söderberg; Anthon Johnsson; [2018]
  Nyckelord :ABC-klassificering; AFP; EOQ; JIT; Lagerstyrning; LEAN; MRP-system; RELEX;

  Sammanfattning : Rätt artiklar, på rätt plats och i rätt tid är viktiga aspekter för ett producerande företag. Det finns olika lagerstyrningsmetoder ett företag kan använda sig av för att säkerställa dessa vilket denna uppsats behandlar. LÄS MER

 2. 2. How to design a distribution flow to the Indian market - Based on market potential, import regulations, and trade barriers

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Linn Sjövie Hasserius; Jessica Arvidsson; [2014]
  Nyckelord :Corporate strategy; macro environment; sales and market potential; trade regulation; distribution flow; import and export; India; Företagsstrategi; makromiljö; försäljnings- och marknadspotential; handelsregler och utformning av distributionsflöde; försörjningskedja; import och export; Indien; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : BACKGROUND AND PURPOSE A global company aiming at a high market position in the future, which Axis Communications AB is, is forced to address the emerging markets. Axis has previously focused on Brazil, Russia, and China and now it is time to address the fourth BRIC country; India, since it is considered to have one of the world's greatest market potential. LÄS MER

 3. 3. Produktionsstyrning i fordonsindustrin : – En fallstudie om MRP och kanban på Scania chassimontering

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Oscar Rosander; Michaela Engman; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Produktionsstyrning har sedan länge varit ett område med ökande komplexitet och stegrande krav på samordningen och planeringen av produktionen. Två frågor inom produktionsstyrning som kräver svar är ’Hur mycket ska tillverkas?’ och ’När ska det tillverkas?’. LÄS MER

 4. 4. The effectiveness of MRP II to integrate enterprise systems : Effektiviteten av MRP II för att integrera företagssystem

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Benjamin Meza De los Cobos.; Ricardo Ortigoza Monroy.; [2006]
  Nyckelord :Manufacturing resource planning MRP II ; Small and Medium-size Enterprises SME ; Supply Chain Management SCM ; Enterprise Manufacturing Integration; Information and Communication Technology ICT ; Evaluation; Effectiveness.;

  Sammanfattning : The Small and Medium-size Enterprises are the key bone of the economy of many nations. The usual definition of SME’s, make up 99.8% of the approximately 19 million enterprises of the European Union (ISO, 2002) and Sweden is not an exception. That is why SME’s faces the strategic challenge of achieving sustained profitable growth. LÄS MER

 5. 5. The effectiveness of MRP II to integrate enterprise systems : Effektiviteten av MRP II för att integrera företagssystem

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Benjamín Meza De los Cobos.; Ricardo Ortigoza Monroy.; [2006]
  Nyckelord :Manufacturing resource planning MRP II ; Small and Medium-size Enterprises SME ; Supply Chain Management SCM ; Enterprise Manufacturing Integration; Information and Communication Technology ICT ; Evaluation; Effectiveness.;

  Sammanfattning : The Small and Medium-size Enterprises are the key bone of the economy of many nations. The usual definition of SME’s, make up 99.8% of the approximately 19 million enterprises of the European Union (ISO, 2002) and Sweden is not an exception. That is why SME’s faces the strategic challenge of achieving sustained profitable growth. LÄS MER