Sökning: "MRT"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet MRT.

 1. 1. Kvantifiering av basala ganglier och parotiskörtlar i 11C PE2I-PET/DT : -Samband mellan dysfunktion av autonoma nervsystemet och kroppens körtlar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Seyedeh Hourieh Mir Bazel; [2021]
  Nyckelord :Neurodegenerative Diseases; Autonomic Dysfunction; 11CPE2I-PET CT; Parotid Glands; Basal Ganglia; Neurodegenerativa sjukdomar; Autonom dysfunktion; 11CPE2I-PET DT; parotiskörtlar; basala ganglier;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Vid hjärnundersökningar finns även andra strukturer utanför hjärnan som är innerverade av nervsystemet. Det är möjligt att sjukdomen i hjärnan avspeglas där också. Det finns många sjukdomar och tillstånd med liknande symptom och att ställa rätt diagnos kan vara svårt. LÄS MER

 2. 2. Digital undervisning - här för att stanna?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jackline Georgsson; Sofie Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Internal Communication; Internal Communication Satisfaction; Digital Education; COVID-19; Student; Swedish Universities; Communication Satisfaction Questionnaire; Media Richness Theory; Technology Acceptance Model; Internkommunikation; Intern kommunikationstillfredsställelse; Digital undervisning; Studenter; Svenska universitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : In March 2020 the novel coronavirus COVID-19 forced Swedish universities to transfer from face-to-face learning to digital education. From one day to another, students could no longer interact with other students and teachers in a traditional classroom. LÄS MER

 3. 3. Gadoliniumansamling hos patienter med multipel skleros samt implementering av artificiell intelligens vid magnetresonanstomografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Lindström; Maja Becarevic; [2021]
  Nyckelord :Gadolinium; deposition; signal intensity; magnetic resonance imaging; Xray nurse; radiographer; artificial intelligence; deep learning; multiple sclerosis; Gadolinium; ansamling; signalintensitet; magnetresonanstomografi; röntgensjuksköterska; radiografi; artificiell intelligens; deep learning; multipel skleros;

  Sammanfattning : Introduktion: Uppskattningsvis 40% av alla magnetresonanstomografiska (MRT) undersökningar som görs i Europa och USA utförs med gadoliniumbaserade kontrastmedel. Under det senaste decenniet har det i flera studier uppmärksammats att ansamling av gadolinium sker i olika strukturer i hjärnan. LÄS MER

 4. 4. Magnetresonanstomografi eller ultraljud- ett komplement till undersökning av täta bröst : En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Katayoun Hosseini; Anita Jankovic; [2021]
  Nyckelord :Magnetresonanstomografi MRT ; Ultraljud ULJ ; Täta bröst; Röntgensjuksköterska; Litteraturöversikt; Diagnostik; Bröstcancer;

  Sammanfattning : Inledning: Varje dag får ca. 170 kvinnor runt om i världen diagnosen bröstcancer. Förstahandsmetoden för screening av brösten är i dagsläget mammografi. Studier visar på att kvinnor med täta bröst får inte rätt diagnos med enbart mammografiundersökning. LÄS MER

 5. 5. Informationens påverkan på patientens upplevelse vid magnetresonanstomografi-undersökningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sarah Parnefält; Linnea Jalrup; [2021]
  Nyckelord :Oro; ångest; magnetresonans; magnetresonanstomografi; patient; upplevelse; virtual reality; digital video disc; information; kontroll; självbestämmande; röntgensjuksköterska.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Magnetresonanstomografi-undersökningar (MRT-undersökningar) har snabbt fått en betydande roll inom diagnostik och kan vara kopplade till oro och ångest för patienter. Detta påverkar upplevelsen och kan påverka patientens förmåga att fullfölja undersökningen. LÄS MER