Sökning: "MTO"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet MTO.

 1. 1. Simulation as decision support tool : A case study with data analysis, VSM and simulation applied to an ETO system

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Rajat Kumar; Santosh Shinde; [2019]
  Nyckelord :Digitalisation; Industry 4.0; Simulation; Value Stream Mapping; Data acquisition; ETO;

  Sammanfattning : Digital transformation is rising rapidly, where absolutely any kind of data is readily available. With the rise in digital information and technologies, businesses are aiming at measuring their processes and thereby getting better control over their operations. LÄS MER

 2. 2. Estimering av förändrad lagerhållningskostnad när en slutprodukts framställning övergår från att tillverkas enligt en MTO-strategi till en ATO-strategi : En fallstudie utförd hos Bosch Rexroth Mellansel AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anton Stjernqvist; Jonathan Grant; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På dagens hårt konkurantutsatta marknader tvingas företag hitta nya sätt för att kunna tillhandahålla ett större produktsortiment och samtidigt kunna förse sina kunder med produkter på kortare ledtid. För att kunna åstadkomma detta blir det allt vanligare att företag idag styr sin produktion utifrån en assemble-to-order-strategi (ATO). LÄS MER

 3. 3. Arbetsbelastning och arbetsmiljö för tågtrafikledare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Erika Robertsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tågtrafiken är betydelsefull för dagens samhälle, både för transport av människor och gods. I takt med ökad efterfrågan har en trafikökning skett på Sveriges järnväg. Det är trafikledarens ansvar att leda tågen på ett säkert och effektivt sätt och se till att den dagliga driften fungerar. LÄS MER

 4. 4. Sänka bundet kapital i ett mellanlager : -En studie utförd i syfte att finna orsaken till varför lager bildas för att därefter presentera en eller flera åtgärder som bidrar till minskat bundet kapital i lager

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Gustav Svensson; Jesper Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Lean; Tied up capital; Warehouse; Stock; Improvements; MTS; MTO; Tied up capital; Lead-time; Lead-time mapping; Variations; Flow efficiency; Postponement; Just-in-Time; Make-to-stock and Make-to-order; Lean; Ledtid; Lager; Ledtidskartläggning; Variationer; Flödeseffektivitet; Senareläggning; Just-in-Time; Make-to-order; Bundet kapital;

  Sammanfattning : Purpose – Globalization affects all producing companies with increased complexity in production, stock management and never ending customer demands. The customers of today have a greater range of suppliers than before with even more products to choose from which puts the customer in a strong position. LÄS MER

 5. 5. Olycksutredning - utredning pågår

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Johanna Andersson; Victoria Luoma; [2018]
  Nyckelord :Olycka; händelse; utredning; arbetsmiljö; hälso- och sjukvård; samhällssäkerhet; accident; event; investigation; work environment; healthcare; societal security; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In society, accidents happen on a daily basis. To investigate these accidents is part of preventing them from happening at all. The investigations are carried out by different reasons and with different focus as well as by varying methods and extent. LÄS MER