Sökning: "MTO"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet MTO.

 1. 1. Elsäkerhet och Riskhantering - Praktik, regleringar och vetenskapliga teorier för säkrare arbete på elanläggningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Jacob Larsson; [2020]
  Nyckelord :Riskanalys; riskhantering; elsäkerhet; transformatorstation; ställverk; Safety I; Safety II; MTO; ESA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When planning for electrical installation work it is suggested in ESA, Elsäkerhetsanvisningarna, to conduct some sort of risk assessment both before and during the work to maintain a certain electrical safety level. These risk assessments vary between different companies both in quality and method, but the aim is the same. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av materialgenomflöde för ”Make To Order”- Företag

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Erik Finnskog; Fabian Furberg; [2019]
  Nyckelord :Materialgenomflöde; Genomflöde; MTO; Make to order; Materialflöde; Produktionslayout; Produktionseffektivitet; Standardisering; Sju slöserier;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to examine the material flow and production effectiveness at a Make to Order companies. To answer the purpose two research questions have been formed; What challenges do MTO companies have regarding throughput? Which tools and standards are suitable to an MTO companies for an increased throughput? Method – The study is based on an abductive approach in which the authors have chosen to use triangulation to answer the purpose of the study. LÄS MER

 3. 3. Inventory management in a customer landscape with diverse requirements on flexibility - A case study at Atria Sweden AB

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Annika Fredriksson; Andreas Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Inventory management; fill rate; gamma distribution; MTS; MTO; R; Q – policy; food industry; perishable goods; reorder points; process analysis.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title Inventory management in a customer landscape with diverse requirements on flexibility - A case study at Atria Sweden AB. Course Degree Project in Production Management – MIOM01. Authors Annika Fredriksson and Andreas Pettersson. Supervisor Johan Marklund. LÄS MER

 4. 4. Webbaserat informationssystem för rapportering och analys av arbetsmiljöärenden : En studie ur systemperspektiv

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Ingrid Veiret; [2019]
  Nyckelord :Reporting system; incident handling; IA-system; Analysis method; Systematic work environment management; manufacturing industry; HTO; Rapporteringssystem; incidenthantering; IA-systemet; analysmetod; systematiskt arbetsmiljöarbete; tillverkningsindustrin; MTO;

  Sammanfattning : Forskning visar att traditionella rotorsaksanalyser har begränsningar när det gäller att utreda händelser i komplexa system. För de komplexa system som utgör dagens moderna arbetsliv krävs att analyser sker på en övergripande systemnivå, organisationsnivå, där till exempel tekniska, organisatoriska och sociala faktorer som påverkar arbetssystemet beaktas. LÄS MER

 5. 5. Simulation as decision support tool : A case study with data analysis, VSM and simulation applied to an ETO system

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Rajat Kumar; Santosh Shinde; [2019]
  Nyckelord :Digitalisation; Industry 4.0; Simulation; Value Stream Mapping; Data acquisition; ETO;

  Sammanfattning : Digital transformation is rising rapidly, where absolutely any kind of data is readily available. With the rise in digital information and technologies, businesses are aiming at measuring their processes and thereby getting better control over their operations. LÄS MER