Sökning: "MTR Tech"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden MTR Tech.

 1. 1. Digitizing the Maintenance Management Operation : Exploring the Opportunities of an Information System in a Railway Maintenance Organization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Kejsi Gjordeni; Ayca Kaya; [2019]
  Nyckelord :Maintenance management; maintenance organization; information systems; railway; MTR Tech; MTR; condition-based maintenance; CBM; predictive maintenance; Underhållsorganisation; underhållsbolag; informationssystem; järnväg; MTR Tech; MTR; tillståndsbaserat underhåll; avhjälpande underhåll; prediktivt underhåll;

  Sammanfattning : The phenomenon of digitization is transforming industries worldwide by introducing new valueproducing opportunities. In the railway industry, market liberalization has resulted in increased competition. To remain profitable in this new market environment, rail operators need to transform and acquire new digital capabilities and tools. LÄS MER

 2. 2. Läs instruktionen! : Reparatörers lärande och utveckling i det dagliga arbetet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :John Nothin; [2018]
  Nyckelord :Repairer; MTR Tech; Communities of Practice; Informal learning; Reparatörer; MTR Tech; Communities of Practice; Informellt lärande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER