Sökning: "MTR"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet MTR.

 1. 1. Digitizing the Maintenance Management Operation : Exploring the Opportunities of an Information System in a Railway Maintenance Organization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Kejsi Gjordeni; Ayca Kaya; [2019]
  Nyckelord :Maintenance management; maintenance organization; information systems; railway; MTR Tech; MTR; condition-based maintenance; CBM; predictive maintenance; Underhållsorganisation; underhållsbolag; informationssystem; järnväg; MTR Tech; MTR; tillståndsbaserat underhåll; avhjälpande underhåll; prediktivt underhåll;

  Sammanfattning : The phenomenon of digitization is transforming industries worldwide by introducing new valueproducing opportunities. In the railway industry, market liberalization has resulted in increased competition. To remain profitable in this new market environment, rail operators need to transform and acquire new digital capabilities and tools. LÄS MER

 2. 2. Läs instruktionen! : Reparatörers lärande och utveckling i det dagliga arbetet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :John Nothin; [2018]
  Nyckelord :Repairer; MTR Tech; Communities of Practice; Informal learning; Reparatörer; MTR Tech; Communities of Practice; Informellt lärande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Managing employees and promoting internal communication during change : A case study of change management at MTR Tunnelbanan AB

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sade Abdi; Noureddine Rathmaya; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sensor based system for train detection : Master thesis for MTR in Mechatronics

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Michael Raun; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tunnelbanan i Stockholm består av tre linjer, som omfattar 100 stationer med 108 km spår. Resenärer gör 1,1 miljoner resor varje dag. Beroende av tid på dygnet kan antalet tågvagnar variera, vilket kan leda till att föraren av misstag stoppar tåget med en vagn kvar i tunneln eller utanför plattformen. LÄS MER

 5. 5. Hur de anställda ser på företagskulturen inom MTR Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mehtap Tok; Yasemin Gül; [2014]
  Nyckelord :Culture; corporate culture; organizational culture; values; norms; artifacts; assumptions; Kultur; företagskultur; organisationskultur; värderingar; normer; artefakter; antaganden;

  Sammanfattning : Problem: The great interest towards the company’s values has contributed to it becoming more common for individuals to seek out organizations that have a strong corporate culture. Where you work and whom you work for has thus become the dominant factors instead of what you are working with. LÄS MER