Sökning: "MUSEER"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade ordet MUSEER.

 1. 1. Den egyptiska mumien, mosslik och reliker : Omtvistade och oomtvistade mänskliga kvarlevor i samlingar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Johanna Piili; [2020]
  Nyckelord :Human Remains; Museum Collections; Staff- and Institutional perspectives; Museum and Cultural Heritage; Scandinavia; Mänskliga kvarlevor; Museisamlingar; Personal- och institutionsperspektiv; museer och kulturarv; Norden;

  Sammanfattning : This study examines uncontested human remains from a staff- and institutional perspective in Scandinavia. Focusing on Sweden and Denmark, this study aims to understand more of the practice and approach concerning the Egyptian mummy, Bog bodies and Relics. LÄS MER

 2. 2. Ancient Human Reconstructions and aDNA : Is there an ethical dilemma?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Anna Sointula; [2020]
  Nyckelord :Human and Facial reconstructions; Ethics; Ethnicity; Race; Cultural identity; Archaeogenetics; aDNA; Människo och ansiktsrekonstruktioner; Etik; Etnisitet; Ras; Kulturell Identitet; Arkeogenetik; aDNA;

  Sammanfattning : In recent years, archaeogenetic studies have been widely discussed in popular media and they have raised many questions, especially regarding cultural identity and ethnicity. This thesis discusses reconstructions based on ancient human remains and how they are related to the current academic hegemony and political circumstances in Europe. LÄS MER

 3. 3. Museer som et spejl og talerør for deres samtid – udvikling i de etnografiske museers rolle og funktion som folkeopdrager og skaber af national identitet fra 1800-tallet til i dag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Cecilie Kyed Reese Andersen; [2020]
  Nyckelord :social anthropology; ethnographic museum; visual culture; learning theory; interpretation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This Bachelor’s thesis examines the ever-changing educational role of the museum in our society. With a specific focus on the ethnographic museum, especially the Danish National museum’s ethnographic collection, I will try to illustrate the constant discussions on the topic of how one in the best way can represent or create exhibitions in the present day. LÄS MER

 4. 4. Att neka rivningslov enligt PBL 9 kap. 34 § 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Anna-Lotta Andersson; Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :Demolition permits; culturally valuable buildings; municipalities; preservation; Rivningslov; kulturhistoriskt värdefulla byggnader; kommuner; bevarande;

  Sammanfattning : För att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader från rivning används PBL 9 kap. 34 § 2 om byggnaden är placerad inom detaljplan eller områdesbestämmelser. Förarbeten till paragrafen är tydliga med att vad som definieras som kulturhistoriskt ska avgöras med hänsyn till lokala överväganden. LÄS MER

 5. 5. Genus och den utställda vikingen : Genusuttryck i vikingautställningen Welt der Wikinger från 1972

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petter Nordmark; [2020]
  Nyckelord :Museums; exhibition; history museum; museum pedagogy; gender; Viking Age; Museer; utställning; historiskt museum; museipedagogik; genus; vikingatiden;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the temporary museum exhibit World of the Vikings (Welt der Wikinger), created by Sweden’s Statens Historia Museum (SHM), through the lenses of  gender and pedagogical analysis. The exhibit which was planned to be showcased in the German city of Kiel in time for the sailing Olympics in 1972 and had several goals in mind. LÄS MER