Sökning: "MUST analys it designprojekt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden MUST analys it designprojekt.

  1. 1. Ljus för dygnets mörkare timmar - att ljussätta Lommas framtida knutpunkt

    Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

    Författare :Stella Svanberg Ohlsson; [2012]
    Nyckelord :ljusdesign; offentliga rum; ljus; Lomma;

    Sammanfattning : Mörkret som faller under vintertid ger vackra stjärnhimlar men kan också förvandla levande gaturum till blinda fläckar. Om de offentliga rummen inte ljussätts innebär det en begränsning i stadsmänniskans frihet att kunna röra sig och ha en möjlighet till möte med andra människor. LÄS MER