Sökning: "Människan"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Människan.

 1. 1. Motivation i matematik ur ett lärarperspektiv åk 5-6

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Fredrik Ehrling; [2019]
  Nyckelord :Förväntan-värde-teori expectancy-value theory . Inre värde. Nyttovärde. Personligt värde. Kostnad. Förväntningar.;

  Sammanfattning : Matematik är ett av grundskolans kärnämnen, och matematiska kunskaper är avgörande för att människan ska klara vardagen i det moderna samhället. Elever är olika motiverade att lära sig matematik, och lärare har olika sätt att arbeta för att motivera dem. LÄS MER

 2. 2. En Duell med Dualismen : Ett försök att rubba det rådande tillståndet mellan kropp och förnuft, natur och kultur både hos människor i allmänhet såväl som inom mitt eget fält, det för inredningsarkitektur och möbelformgivning.

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Mattias Selldén; [2019]
  Nyckelord :Kultur; Natur; Materialitet; Hantverk;

  Sammanfattning : Detta arbete grundar sig i en observation av dagens samhälle. Det tycks ha slagits in i en enorm kil mellan den kultive- rade människan och den natur som tidigare var en påtaglig del i vår vardag. I vissa sammanhang är alieneringen nära nog total. LÄS MER

 3. 3. "Vi och dem" : En studie om vad "vi och dem"- känslan innebär och dess påverkan på organisationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Clara Johansson; Matilda Holm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Grupper inom organisationer är ett känt fenomen som kan utgöra olika problem inom en organisation. Ett företag som vi har haft kontakt med tidigare har identifierat att det inom organisationen finns en problematik kring “vi och dem”. Detta företag identifierar sig som en matrisorganisation. LÄS MER

 4. 4. Hur ska man tolka "det utmärktaste i idealisk riktning"? : En uppsats om framstående och föränderlig tematik i Svenska Akademiens prismotiveringar för Nobelpriset i litteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hannah Brandin; [2019]
  Nyckelord :Nobelpriset i litteratur; Svenska Akademien; Prismotiveringar;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur Alfred Nobels vilja att tilldela Nobelpriset i litteratur till ”den, som inom litteraturen producerat det utmärktaste i idealisk riktning” har tolkats av Svenska Akademien genom åren. Vidare undersöker uppsatsen om och isåfall hur prismotiveringarna har förändrats genom åren. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan effekterna av statisk och dynamisk bålmuskulaturträning och dess samband med utvecklingen av balans : En randomiserad experimentell interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Oscar Johansson; Emil Wallin Angelöf; [2019]
  Nyckelord :Balans; bålstyrka; knäböj; posturalt svaj;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Balans är en kombination av motoriska och sensoriska system som alla måste fungera väl för att människan ska klara av även enkla uppgifter, det går att mäta både genom dynamiska rörelser och statiska positioner på kraftplattor. I de motoriska systemen ingår muskler och denna studie fokuserar främst på bålens muskulatur som alltid måste arbeta för att motverka fall vid både frivilliga och ofrivilliga tyngdförflyttningar. LÄS MER