Sökning: "MacArthur CDI"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden MacArthur CDI.

 1. 1. Validering av föräldraskattningsformuläret SCDI-III för svenska barn i tre års ålder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinMedicinska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinMedicinska fakulteten

  Författare :Sanna Odeskog; Noomi Stenberg; [2015]
  Nyckelord :SCDI-III; validation; parent evaluation; three-year-olds; BNT; PPVT; SIT; Gramba; SCDI-III; validering; föräldraskattning; treåringar; BNT; PPVT; SIT; Gramba;

  Sammanfattning : Föräldraskattningsformuläret The Swedish Communicative Development Inventory (SCDI-III) är en modifierad form av MacArthur-Bates Communicative Development Inventorys tredje form (CDI-III), och har tagits fram som ett forskningsinstrument för undersökning av språkförmågan hos barn i åldersgruppen 2;6-4;0 år.Det är av stor betydelse att barn i riskzonen för att utveckla en språkstörning upptäcks i tid för att språket ska kunna stimuleras under gynnsamma utvecklingsfaser. LÄS MER

 2. 2. Parent-reports of children's vocabulary skills : How reliable are parents' estimates of their children's vocabulary skills?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Mirjam Cunningham; [2014]
  Nyckelord :MacArthur-Bates CDI; vocabulary size; verbal skill; lexical development; MacArthur-Bates CDI; ordförrådsstorlek; språkförmåga; språklig utveckling;

  Sammanfattning : The study examined the reliability of parents' reports of their child's verbal skills. Parents to 17 children participated and completed the toddler version of the MacArthur-Bates Communicative Development Inventory (CDI). It was found that the correlation between the reports made by the mothers and fathers was very strong. LÄS MER

 3. 3. Barns språkutveckling : Validering av SECDI-III mot CCC-2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Amanda Larsson; [2014]
  Nyckelord :Child Language Development; Children s communication; SECDI-III and CCC-2.; Barns språkutveckling; Barns kommunikation; SECDI-III och CCC-2.;

  Sammanfattning : Språksvårigheter kan leda till sociala problem eller vara en indikation på neuropsykologiska problem. MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (MB-CDI) och Children´s Communication Checklist (CCC) är instrument som används för att uppmärksamma eventuella brister i kommunikations- och språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Long-Term Memory in Infancy. Electrophysiological and Behavioral Measures of Declarative Memory in 14-Month-Olds.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristina Magnusson; Emilia Thorup; [2009]
  Nyckelord :Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; ASQ; Nc; MacArthur CDI; infant; declarative memory; ERP; deferred imitation; neuropsykologi; neurofysiologi; Psychology; Psykologi; Development psychology; Utvecklingspsykologi; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper presents a pilot study investigating the development of declarative memory in infancy, by creating a stimulus material appropriate for recording Event-Related Potentials (ERPs) during memory encoding. The material was designed to establish associations between pictures, and a negative component with a fronto-central distribution (Nc) was studied as a reflection of learning. LÄS MER