Sökning: "Machine Design"

Visar resultat 1 - 5 av 818 uppsatser innehållade orden Machine Design.

 1. 1. Utveckling av en mindre borrigg

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Axel Skog; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is a bachelor thesis at Mälardalens University in Eskilstuna on the behalf of Scandinavian pile Driving AB in Sala.Scandinavian pile Driving AB is a relatively small company with high competitiveness that develops and manufactures drilling rigs and foundation mast in its factory in Sala. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Model-Based Design Using Rapid Control Prototyping on Forklifts

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Lovisa Jansson; Amanda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Rapid Control Prototyping; Model-Based Design; Forklift; Automatic control; Speedgoat; Model Predictive Control; MPC; P Controller; Models; Simulink; Matlab; Minimum Jerk Trajectory;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to evaluate Rapid Control Prototyping which is apart of the Model-Based Design concept that makes it possible to convenientlytest prototype control algorithms directly on the real system. The evaluation ishere done by designing two different controllers, a gain-scheduled P controllerand a linear Model Predictive Controller (mpc), for the lowering of the forks of aforklift. LÄS MER

 3. 3. Mekanisk arm för att assistera vid lindning på trumma

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Ingmarsson; [2019]
  Nyckelord :Mekanisk konstruktion; voestalpine; rörligt montage;

  Sammanfattning : I ett processteg på Voestalpine Precision Strip AB:s fabrik finns ett behov att styra två stålband till rätt position på en roterande trumma. Då det är av högsta vikt för efterföljande processteg att positioneringen blir exakt sker idag denna pålindning med handpåläggning från en av maskinoperatörerna. LÄS MER

 4. 4. AI inom svenska industrier : En marknadsanalys med designförslag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap; Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Jens Klarén; Jesper Forsström Malm; [2019]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; AI; bank- och försäkringsbranschen; offentliga sektorn; detaljhandeln; skogsindustrin; tillverkningsindustrin;

  Sammanfattning : Svenska företag måste ständigt förbättra sin position på marknaden där artificiell intelligens (AI) fungerar som ett verktyg för ökad konkurrenskraft. AI är däremot ett komplicerat, odefinierat och hypat begrepp som gör det svårt för företag att lyckas med ökad produktivitetoch minskade kostnader. LÄS MER

 5. 5. DEVELOPING A FURNITURE TEST MACHINE ACCORDING TO NATIONAL STANDARDS : ENSURING QUALITY AND CREDIBILITY FOR THE SMEES IN SOUTH AFRICA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Marcus Berglund; Martin Karlgren; [2019]
  Nyckelord :South Africa; SMMEs; Furniture; Test machine; Standards;

  Sammanfattning : In South Africa where the unemployment is immense, Small Micro and Medium enterprises (SMMEs) provide more than half of all job opportunities. Furntech, a non-profit organisation that works with vocational training and incubation within the furniture manufacturing sector in South Africa, wants to expand their testing laboratory with a machine to test mattresses according to local standards. LÄS MER