Sökning: "Machining"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet Machining.

 1. 1. Design and construction of a contactless excitation and response measurement system

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Johan Westlund; [2019]
  Nyckelord :Rotor dynamic; Electromagnet; Contactless excitation; LabVIEW; Measurement instruments; Force control; CERS; Rotordynamik; Elektromagnet; Kontaktlös exitation; LabVIEW; Kraftkontroll; CERS;

  Sammanfattning : Manufacturing industry works on Overall Equipment Effectiveness (OEE) to increase the yield and speed of machining. A good knowledge of the machine properties is important to increase the speed while still maintaining stable cutting with low tool usage. LÄS MER

 2. 2. Effect of Beam Scan Length on Microstructure Characteristics of EBM Manufactured Alloy 718

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Bengt Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :EBM; Electron Beam Melting; Alloy718; AM; Additive Manufacturing;

  Sammanfattning : Additive Manufacturing (AM) as a method is on the rise and allow for a high freedom to create unique shapes without being limited by conventional machining methods. The Electron Beam Melting method, developed by Arcam AB in Mölndal, Sweden, use Powder Bed Fusion together with an electron beam and at an elevated temperature (+1000ºC) to lower stress due to thermal gradients. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av databehov inom Scania Motortillverkning

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Jianing Zong; Yi Shi; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; Industry 4.0; KPI; Data; Machining; Digitalisering; Industri 4.0; KPI; OPE; Data; Bearbetning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle befinner sig tillverkningstekniksindustrin i en övergångsfas på väg in i en digital era. Till skillnad från Industry 3.0 som involverar automatisering av enstaka maskiner och processer omfattar Industry 4.0 digitalisering och uppkoppling av alla aktiviteter i sin värdekedja. LÄS MER

 4. 4. Omkonstruktion av kilverktyg och flänsöppnare : till Simson Power Tools hydrauliska handpump

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik; Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Erik Eriksson; Linus Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The company Simson Power Tools in Hofors manufactures and sells hydraulic power tools. One of the company’s product is a compact hydraulic hand pump. The pump is primarily used as a power source for jacks, but can also be used for other hydraulic tools. Two tools to which the pump is used for is a wedge tool and a flange opener. LÄS MER

 5. 5. Manufacturing of Electric Candle Preparing Industrial Production

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Leonard Hamngren; [2018]
  Nyckelord :Electric candle; manufacturing; injection moulding; surface roughness; brightness; Elektriskt stearinljus; tillverkning; formsprutning; ytjämnhet; ljusstyrka;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är en fortsättning på ett tidigare kandidatexamensarbete vars syfte var att bestämma form och funktion för ett elektriskt stearinljus som skulle se så verklighetstroget ut som möjligt. En prototyp av ljuset byggdes för att testa den nya tekniska lösningen. LÄS MER