Sökning: "Macintosh"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Macintosh.

 1. 1. Postoperativ smärta och heshet i halsen; en jämförelse mellan Macintosh direktlaryngoskopi och McGrath videolaryngoskopi : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Molina Palm; Ida Snaar; [2017]
  Nyckelord :Direct laryngoscopy; Videolaryngoscopy; Anaesthesiological nursing; Patient-centered care; Endotracheal intubation; Postoperative sore throat and hoarseness; Direktlaryngoskopi; Videolaryngoskopi; Anestesiologisk omvårdnad; Personcentrerad vård; Endotrakeal intubation; Postoperativ halssmärta och heshet;

  Sammanfattning : Bakgrund Endotrakeal intubation används i många olika situationer där det finns ett behov av att skapa en säker luftväg. Den manipulation av luftvägarna som krävs i samband med en intubation kan bland annat orsaka postoperativ halssmärta och heshet, vilket kan ha negativa konsekvenser för patienten. LÄS MER

 2. 2. Bråktal, decimaltal och procent : En kvalitativ studie om hur sambandet mellan bråktal, decimaltal och procent undervisas i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Zahraa Abdulrasul; [2017]
  Nyckelord :Fractions; decimals; percent; connection; aspect of fractions; circle graphs; number line; numerator; denominator; tenth; hundredth; thousandth; decimal mark; fractions bar; Bråktal; decimaltal; procent; samband; bråktals ansikte; bråkcirklar; tallinje; täljare; nämnare; tiondel; hundradel; tusendel; decimaltecken; bråkstreck;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how the connection between fractions, decimals and percent are taught in grade 4-6 with more focuson the fractions. The empirical data was obtained by qualitative methods comprising interviews with four mathematic elementary school teachers, in addition to two observations with two classrooms in grade 6. LÄS MER

 3. 3. Lundaförslaget, ett bra förslag?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Måsbäck; [2017]
  Nyckelord :Lundaförslaget; e-demokrati; e-petition; medborgarinflytande; demokrati; Lunds kommun; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In all the different shapes democracy have presented itself throughout history, the newest must be the one of e-democracy. Like all other forms of democracy, edemocracy is heatedly debated within the field of science. In this thesis, I explored e-democracy embodied as e-petitions. LÄS MER

 4. 4. Airtraq videolaryngoskop för intubering av patienter med cervikal imobilisering.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jörgen Thunman; [2016]
  Nyckelord :Airtraq; Intubation; Cervikal Immoblisering; Systematisk litteraturstudie; Macintosh; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endotrakeal intubation är det effektivaste sättet att säkra fri luftväg hos patienten. Vid cervikal immobilisering försämras möjligheterna att utföra en intubation. Airtraq är ett hjälpmedel avsett att underlätta vid svåra intubationer. LÄS MER

 5. 5. Goverment Driven e-Participation : The Case of "Urna de Cristal in the Colombian Context

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Sofia Parra Beltran; [2015]
  Nyckelord :e-democracy; e-participation; e-empowerment; digital media; ICT; e-government; sustainable e-participation; citizens; Colombia;

  Sammanfattning : This thesis studies government driven e-participation in the context of Colombia using the case of “Urna de Cristal” (Crystal Ballot box). Making use of three theoretical models it intends to answer the main research question that is: How does the government driven tool of “Urna de Cristal” relate to the concepts of participatory democracy, e-empowerment and sustainable e-participation? This research collects mainly qualitative data, collected from government representatives, civil society organizations and citizens. LÄS MER