Sökning: "Macklean"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Macklean.

 1. 1. Samband mellan negativa skördeavvikelser och nederbörd : underlag för utformning av en ny grödaförsäkring mot nederbörd?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Petra Abrahamsson; Charlotte Bendelin; [2013]
  Nyckelord :grödaförsäkring; nederbörd; faktisk skörd; regn; hagel; torka; skördeavvikelser; skördeområde; produktionsområde; skördeskadeskydd;

  Sammanfattning : Sedan skördeskadeskyddet försvann i Sverige år 1994 har det inte varit möjligt att i någon övergripande utsträckning försäkra växande grödor. Svenska lantbrukare producerar årligen råvaror för miljardbelopp utan möjligheten att skydda sin odling mot oförutsägbara yttre händelser. LÄS MER

 2. 2. Slottsholmen på Svaneholm : en fallstudie om en historisk park- och gårdsmiljö och hur den kan ha tett sig under 16-1700-tal

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Daniel Andersson; [2011]
  Nyckelord :Svaneholm; slottsträdgård; slottspark; gårdsmiljö; gård; Burman; Macklean; trädgårdsredskap; ridbana; 1700-tal; igenläggning; Coyet;

  Sammanfattning : The park at Svaneholm is a place, the history of which is very little known today and the needfor better knowledge has been the cause of this investigation. The essay is primarily limited tothe time from late 17th century up to the end of the 18th century and takes stand on profoundinvestigations in accessible map-and archive material. LÄS MER