Sökning: "Macro actors"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Macro actors.

 1. 1. The process of sensemaking during organizational crisis - Exploring the process of sensemaking during the refugee crisis at the Swedish Migration Board

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Bashar Haddad; [2019-07-03]
  Nyckelord :Organisational Crisis; sensemaking; sensegiving; Macro actors; Micro actors; restructure; identities; politics;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Plötsligt händer det... men vem bär ansvaret? : En kvalitativ studie om hur Halmstad arbetar förebyggande med spelproblematiken i relation till samhällets risker och spelmarknadens utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Nordstrand; Liridona Jakupi; [2019]
  Nyckelord :Gambling addiction; risks; living conditions; collaboration; preventive work; inequality; organization; Spelberoende; risker; livsvillkor; samverkan; förebyggande arbete; ojämlikhet; organisation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa uppsats är att undersöka och kritiskt reflektera hur de berörda aktörerna i Halmstad utifrån befintliga resurser arbetar förebyggande med spelproblematiken. Detta vill vi undersöka i relation till den snabba utvecklingen av spelmarknaden och samhällets risker samt hur dessa påverkar utvecklingen av spelberoende. LÄS MER

 3. 3. POLICY FEEDBACK EFFECTS OR RATIONAL CHOICE? Social policy preferences of informal and formal sector workers in Latin America

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Hähnle; [2018-06-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate how informal and formal sector workers in Latin America form their social policy preferences. I contribute to the already existing literature by introducing a new perspective that combines two theoretical approaches. LÄS MER

 4. 4. Ett meningsfullt förändringsdilemma: Om organisationsförändring i en institutionellt komplex miljö

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Christina Härd; Matilda Jackson; [2018]
  Nyckelord :Institutional complexity; Organizational change; Healthcare; Institutional logics;

  Sammanfattning : Empirical studies exploring the microprocesses of institutional complexity have been rare. By analysing how non-entrepreneurial actors manage institutional complexity in the context of a major change initiative at the Karolinska University Hospital in Sweden, we contribute to the understanding of these processes and especially their role in shaping the outcome of organizational change initiatives. LÄS MER

 5. 5. Privatisation and the Future of the Swedish Welfare State : An Experimental Study on the Effects of Privatisation on the Swedish Middle Classes’ Support for the Welfare State

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Pettersson; [2018]
  Nyckelord :privatisation; Swedish welfare state; welfare services; middle classes; Paradox of Redistribution; survey experiment; information stimuli;

  Sammanfattning : This paper investigates whether privatisation of welfare services increases the Swedish middle classes’ support for the welfare state. This study is situated within an adaptation of the Paradox of Redistribution, according to which privatisation may be a way of accommodating the interests of an increasingly individualistic and autonomous middle class. LÄS MER