Sökning: "Macroalgae"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Macroalgae.

 1. 1. Seaweed is Sexy : The consumption and utilisation of seaweed throughout British history and the marketing that surrounds it

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Rhianna Rees; [2019]
  Nyckelord :Seaweed. Algae. Marketing Theory. History. Environmental. Advertising. Blue Economy.;

  Sammanfattning : Damp, rotting, smelly, rising from the depths, washed up on shorelines. Seaweed (or Macroalgae) has transitioned over time in its position and uses within the British Isles; as discussed in the thesis it has undergone an evolution from its historical use as a source of food in times of desperation, to the superfood it is lauded as today. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och hinder att använda uppsamlad tång och sjögräs som biogödsel i Sydöstra Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ferhat Kaya; Rezhin Kader; [2019]
  Nyckelord :Macroalgae; cadmium; food crop; nutrition; Tång; kadmium; matgröda; näring;

  Sammanfattning : Kring Sveriges kuster hamnar tång och sjögräs (även kallad släke) som ruttnar, sprider dålig lukt och som läcker närsalter tillbaka till havet vilket kan bidra till en ökad lokal övergödning. Ett område som är särskilt drabbat av stora mängder släke är sydöstra Sverige inklusive landskapen Skåne, Blekinge, Öland och Gotland. LÄS MER

 3. 3. The effect of thermal pre-treatment and waste paper addition to biomethane potential of macroalgae Saccharina latissima

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Gadis Tandiyoputri; [2018]
  Nyckelord :Biomethane potential; Macroalgae; Saccharina latissima; mechanical pre-treatment; thermal pre-treatment;

  Sammanfattning : As a steady renewable energy technology, biogas is a viable alternative to reduce our dependency to fossil fuels and to prevent severe climate change. Biogas potential can be improved through combining different types of substrate and inoculum, as well as through substrate pre-treatments. LÄS MER

 4. 4. Macroalgae as feed supplement for reduction of methane emission in livestock : Overview of current knowledge and potential Nordic species

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hanna Silwer; [2018]
  Nyckelord :Asparagopsis taxiformis; bromoform; climate change; dairy industry; microbial ecosystem; secondary metabolites;

  Sammanfattning : Climate change is a fact and production systems are in need of modernization and sustainable development. Methane is a problematic and potent greenhouse gas and is emitted as a natural byproduct from livestock metabolism. LÄS MER

 5. 5. Alger som mat : - Litteraturstudie och sammanställning av makroalgers näringsinnehåll.

  M1-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katja Andersson; Alva Helin; [2018]
  Nyckelord :Protein content; Carbohydrate content; Fat content; Macroalgae; Nutritional content; Proteininnehåll; Kolhydratinnehåll; Fettinnehåll; Makroalger; Näringsinnehåll;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att sammanställa samt jämföra olika ätbara makroalgarter från det Rhodophyta, Phaeophyta och Chlorophyta divisionerna utifrån dess näringsinnehåll. Detta för att analysera algernas utvecklade potential som livsmedel och som substitut till animaliska proteinkällor. LÄS MER