Sökning: "Macroappraisal"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Macroappraisal.

 1. 1. Digitalisering inom offentlig förvaltning : En studie av informationsvärdering vid skanning av arkiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Nils Fägerhall; [2020]
  Nyckelord :Digitization; E-government; Digital administration; Public administration; Appraisal; Macroappraisal; Digitalisering; e-förvaltning; digital förvaltning; offentlig förvaltning; informationsvärdering; makrovärdering;

  Sammanfattning : When digitizing the public sector there is a risk that public administrations lose control of what is preserved in their archives. The main issue raised in this thesis concerns the valuation of information, also called appraisal, that is required before and during scanning of archival material. LÄS MER

 2. 2. Tillgängliggörande av sekretessbelagd arkivinformation om enskilda personer : Rörande hälsa och sociala förhållanden

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Lena Andersson; [2018]
  Nyckelord :Forgotten remembered; macroappraisal; privacy; use; security records; secret; OAIS; Sekretess; sekretessprövning; tillgänglighet; enskilda personer; GDPR; personuppgifter; OAIS-modellen; rätten att glömmas eller bli ihågkommen; mikrohistoria;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens fokus ligger på lagstiftningen och hanteringen av sekretessbelagd information om enskilda personer gällande hälsa och sociala förhållanden. Att tolka lagar är inte lätt och vilket ansvar vilar på arkiven kring utlämnande av sådana handlingar. LÄS MER