Sökning: "Madalena Mabiala"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Madalena Mabiala.

 1. 1. Vuxna personers erfarenheter av att genomföra levnadsvaneförändringar vid prediabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Stojna Bozhinova; Madalena Mabiala; [2021-06-16]
  Nyckelord :Prediabetes; person; erfarenhet; levnadsvaneförändringar; egenvård;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus is a chronic disease that is increasing worldwide. Prediabetes is a condition that can lead to the development of type 2 diabetes. Its prevalence has increased steadily and without action, the number of cases of prediabetes will increase further. LÄS MER

 2. 2. Anorexia Nervosa : Kvinnors upplevelser av att leva med Anorexi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Madalena Mabiala; Hawsar Shamer; [2017]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; autobiographies; eating disorders; women; Anorexia Nervosa; kvinnor; självbiografier; ätstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia Nervosa är en psykiatrisk sjukdom som främst drabbar unga kvinnor mellan 15 och 23 år med hög mortalitet. Sjukdomen orsakar ätstörning vilket medför kraftig viktnedgång. Syftet: Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med Anorexia Nervosa. LÄS MER