Sökning: "Madalina Sas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madalina Sas.

  1. 1. Evaluering av Secure Connection Manager : med fokus på användarvänlighet och effektivitet

    M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

    Författare :Nina Mäkelä; Madalina Sas; [2008]
    Nyckelord :HCI; MDI; SCM; Användarvänlighet; Användbarhet; Evaluering; Interaktionsdesign; Utvärdering;

    Sammanfattning : In today’s computerized society more and more companies choose to utilize new applications that can ease the way of handling the information. For many of us is imperative that the process as efficient as possible if one takes in consideration the size of savings that this new application can bring. LÄS MER