Sökning: "Madeléne Jakobsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeléne Jakobsson.

  1. 1. EFFEKTIVISERING AV MATERIALHANTERING MELLAN FÖRRÅD OCH MONTERINGSLINA

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

    Författare :Madelene Jakobsson; Anna Aspegren; [2014]
    Nyckelord :Effektivisering; identifiera slöserier; Lean Produktion; materialhantering;

    Sammanfattning : Syfte - Syftet med studien är att bidra till kunskap om effektivare materialhantering mellan förråd och monteringslina. För att uppfylla syftet ska följande problemfrågor besvaras:  1. Vilka slöserier kan identifieras inom materialhanteringen mellan förråd och monteringslina?  2. LÄS MER