Sökning: "Madelaine From Björk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Madelaine From Björk.

 1. 1. Små ingrepp med stora steg mot förändring : ett utvecklingsförslag i Durban, Sydafrika

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Madelaine From Björk; Jenny Lindqvist; [2014]
  Nyckelord :Durban; Warwick Junction; arkitekttävling; stadsplanering; gestaltning;

  Sammanfattning : Durban, South Africa’s third-largest city is a socially segregated post apartheid society, struggling with high unemployment and AIDS. The city becomes even more complex with a changing climate, creating an influx of people to the city, putting scarce resources under further stress. LÄS MER

 2. 2. Parken som redskap för stresshantering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Madelaine From Björk; Jenny Lindkvist; [2012]
  Nyckelord :Urbana gröna miljöer; stresslindring; miljöpsykologi; hälsoträdgårdar; stresslindrande kriterier;

  Sammanfattning : Ett allt allvarligare problem i dagens samhälle är stressrelaterade sjukdomstillstånd till följd av människans nuvarande livsstil. En livsstil vilken äger rum i stadens informationssamhälle, där hjärnan ständigt utsätts för intryck som buller liksom nyhetsflöden. LÄS MER