Sökning: "Madelaine From"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Madelaine From.

 1. 1. Från åtta timmars arbetsdag till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön En explorativ undersökning av psykiskt välbefinnande, stress, arbetsengagemang och tidsanvändning hos vårdpersonal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marie Erlandsson; Madelaine Sundberg; [2016]
  Nyckelord :Vardagslivets stress; UWES-9; GHQ-12; Kasam; arbetsengagemang; välbefinnande; Sex timmars arbetsdag; stress; Kasam-29; arbetstidsförkortning; vårdpersonal; Six-hour work day; well-being; work commitment; working hours; health professionals; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förändringar gällande variablerna: psykiskt välbefinnande, stress, arbetsengagemang och tidsanvändning vid en arbetstidsförkortning från åtta till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vidare ämnar studien undersöka de anställdas generella upplevelse av införandet av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. LÄS MER

 2. 2. Green Strategies in B2B: why and how? : a qualitative study of plastic manufacturers

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sofia Larsson; Madelaine Kastberg; [2016]
  Nyckelord :Green marketing; green marketing strategies; B2B; business-to-business; corporate environmentalism; plastic industry; GGVV-region;

  Sammanfattning : Humanity is facing one of the toughest environmental challenges of all time due to our continuous growth and never-ending consumption. The industrial firms (B2B) are one of the actors with the power to turn this around. LÄS MER

 3. 3. Små ingrepp med stora steg mot förändring : ett utvecklingsförslag i Durban, Sydafrika

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Madelaine From Björk; Jenny Lindqvist; [2014]
  Nyckelord :Durban; Warwick Junction; arkitekttävling; stadsplanering; gestaltning;

  Sammanfattning : Durban, South Africa’s third-largest city is a socially segregated post apartheid society, struggling with high unemployment and AIDS. The city becomes even more complex with a changing climate, creating an influx of people to the city, putting scarce resources under further stress. LÄS MER

 4. 4. Parken som redskap för stresshantering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Madelaine From Björk; Jenny Lindkvist; [2012]
  Nyckelord :Urbana gröna miljöer; stresslindring; miljöpsykologi; hälsoträdgårdar; stresslindrande kriterier;

  Sammanfattning : Ett allt allvarligare problem i dagens samhälle är stressrelaterade sjukdomstillstånd till följd av människans nuvarande livsstil. En livsstil vilken äger rum i stadens informationssamhälle, där hjärnan ständigt utsätts för intryck som buller liksom nyhetsflöden. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av skalväggar som byggnadsmetod

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Emina Deumic; Madelaine Hedin; [2010]
  Nyckelord :Double wall; Concrete wall; Prefabricated walls; Frame building; Suite-built; Skalvägg; Betongvägg; Platsgjutet; Prefabricerad;

  Sammanfattning : Granskande av ritningar, tidsplaner och kalkyler för referensprojektet Hus N i Växjö har hjälpt oss kartlägga skalväggars för- och nackdelar. Från intervjuer har vi sedan kunnat se liknelser och skillnader om vad olika yrkesfolk i samma bransch tycker, sedan därifrån dragit slutsatser. LÄS MER