Sökning: "Madelaine From"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Madelaine From.

 1. 1. Green Strategies in B2B: why and how? : a qualitative study of plastic manufacturers

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sofia Larsson; Madelaine Kastberg; [2016]
  Nyckelord :Green marketing; green marketing strategies; B2B; business-to-business; corporate environmentalism; plastic industry; GGVV-region;

  Sammanfattning : Humanity is facing one of the toughest environmental challenges of all time due to our continuous growth and never-ending consumption. The industrial firms (B2B) are one of the actors with the power to turn this around. LÄS MER

 2. 2. Små ingrepp med stora steg mot förändring : ett utvecklingsförslag i Durban, Sydafrika

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Madelaine From Björk; Jenny Lindqvist; [2014]
  Nyckelord :Durban; Warwick Junction; arkitekttävling; stadsplanering; gestaltning;

  Sammanfattning : Durban, South Africa’s third-largest city is a socially segregated post apartheid society, struggling with high unemployment and AIDS. The city becomes even more complex with a changing climate, creating an influx of people to the city, putting scarce resources under further stress. LÄS MER

 3. 3. Parken som redskap för stresshantering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Madelaine From Björk; Jenny Lindkvist; [2012]
  Nyckelord :Urbana gröna miljöer; stresslindring; miljöpsykologi; hälsoträdgårdar; stresslindrande kriterier;

  Sammanfattning : Ett allt allvarligare problem i dagens samhälle är stressrelaterade sjukdomstillstånd till följd av människans nuvarande livsstil. En livsstil vilken äger rum i stadens informationssamhälle, där hjärnan ständigt utsätts för intryck som buller liksom nyhetsflöden. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av skalväggar som byggnadsmetod

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Emina Deumic; Madelaine Hedin; [2010]
  Nyckelord :Double wall; Concrete wall; Prefabricated walls; Frame building; Suite-built; Skalvägg; Betongvägg; Platsgjutet; Prefabricerad;

  Sammanfattning : Granskande av ritningar, tidsplaner och kalkyler för referensprojektet Hus N i Växjö har hjälpt oss kartlägga skalväggars för- och nackdelar. Från intervjuer har vi sedan kunnat se liknelser och skillnader om vad olika yrkesfolk i samma bransch tycker, sedan därifrån dragit slutsatser. LÄS MER

 5. 5. Livspusslet : En studie om stress och hälsa hos vårdpersonal

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Madelaine Agosti; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To increase the understanding of how individuals total life situation affects their stress level and health has lately more frequently been discussed in different contexts. Furthermore, it is important to have knowledge of power structures that exist under given circumstances in a society to get an increased understanding of how to structure the health promoting work to get the highest possible benefits. LÄS MER