Sökning: "Madeleine Ahlström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Madeleine Ahlström.

 1. 1. Vad påverkar beslutet att donera pengar? Sambandet mellan värderingar samt personliga tendenser och beslutet av att donera pengar till ett välgörande ändamål

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Madeleine Ahlström; Lucas Kimme; [2019]
  Nyckelord :Nonprofit organization; Segmentation; Values; Marketing communications;

  Sammanfattning : This thesis investigates the relationship of values and personal tendencies with the decision to donate money to a particular charity. The relationships between empathy, materialism, individualism, internal and external values and the preferences for four charities are investigated. LÄS MER

 2. 2. Personlighetsanpassat ledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lina Ahlström Rundbom; Madeleine Olson; [2016]
  Nyckelord :Personality types; Leadership; Motivation; Transformational leadership; Transactional leadership; Big Five-model; DISC-model; Personlighetstyper; Ledarskap; Motivation; Transformativt ledarskap; Transaktionellt ledarskap; Femfaktorsmodellen; DISA-modellen;

  Sammanfattning : Vi har i vår forskningsöversikt inte hittat någon beskrivning på hur ledarskap kan anpassas tillmedarbetares olika personlighetstyper. Vårt syfte med studien var således att ta reda på hurolika typer av ledarskap kan anpassas till anställdas olika personlighetstyper för att uppnåstörsta möjlighet till utveckling av deras motivation. LÄS MER

 3. 3. Att möta de osynliga : En kvalitativ studie om killar med självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Madeleine Ahlström; Hanna Puonti; [2012]
  Nyckelord :Men AND self-harm; self - mutilation; deliberate self- harm and boys; masculinity and self harm; NSSI Non suicidal self-injury; Självskadebeteende AND killar; män AND självskadebeteende; manlighet;

  Sammanfattning : Author: Madeleine Ahlström and Hanna Puonti Title: To meet the invisible population - A qualitative study of men with deliberate self-injury [Att möta de osynliga - En kvalitativ studie om killar med självskadebeteende] Supervisor: Anders Östnäs Assessor: Jan Petersson   This study aims to provide a picture of the underlying causes why men deliberately hurt themselves. It also aims to provide a picture revolving how men self-harm and what the direct effects are from their self-harm. LÄS MER