Sökning: "Madeleine Aldrin Björkman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeleine Aldrin Björkman.

  1. 1. Fysisk aktivitet som behandlingsmetod mot lindring och medelsvårdepression

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Catherine Solis Abas; Madeleine Aldrin Björkman; [2021-06-28]
    Nyckelord :Depression; fysisk aktivitet träning; behandling;

    Sammanfattning : BAKGRUND: Depression är en folksjukdom som år 2030 estimeras vara den störstasjukdomen världen över. Den vanligaste behandlingsmetoden mot depression är farmakologiskbehandling, som ofta för med sig både biverkningar och utsättningssymtom. LÄS MER