Sökning: "Madeleine Andersson Uppsala universitet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Madeleine Andersson Uppsala universitet.

 1. 1. Våga ifrågasätta, våga se. : En kvantitativ studie om barn som far illa och förskolepersonalens anmälningsskyldighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Madeleine Andersson; Tekla Mattsson; [2018]
  Nyckelord :barn som far illa; förskola; anmälningsplikt; orosanmälan; barnmisshandel;

  Sammanfattning : Majoriteten av barnmisshandelsfall, 80 procent, begås av vårdnadshavare eller nära släkting. Barnmisshandel omfattar flera typer av misshandel: fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp och försummelse. Undersökningar visar att 44 procent av barn har någon gång blivit utsatt för någon form av barnmisshandel. LÄS MER

 2. 2. Familjediskursen : 1998-2008

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Madeleine Andersson; [2009]
  Nyckelord :family; discourse; discourse analysis; text; sociocultural practise; ideology; hegemony; subject; structural functionalism; feminism; individualization; Vi föräldrar;

  Sammanfattning : Purpose/Aim: The purpose of this essay is to see how the media, through the newspaper, "Vi föräldrar”, produces family and parental roles, and to investigate how the image changed over time.Material/Method: The material consists of a number of selected texts from the years 1968, 1988 and 2008. LÄS MER