Sökning: "Madeleine Andréasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Madeleine Andréasson.

 1. 1. En fallstudie i hur två organisationer lokalt samverkar för att kunna ta ett socialt ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Institutionen för ekonomi och informatik

  Författare :Tina Ahlquist; Madeleine Andreasson; [2008]
  Nyckelord :Företagens samhällsansvar; CSR; Samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera motiven och hur man praktiskt arbetar med samhällsengagemang som en del av corporate social responsibility, (CSR) genom att genomföra en fallstudie av två organisationer som samverkar lokalt. Utifrån studiens resultat vill vi jämföra informationen och diskutera dess samband. LÄS MER

 2. 2. Kan skolans tidigare åldrar lära av förskolans pedagogiska synsätt?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Laila Boulos; Madeleine Andréasson; [2007]
  Nyckelord :förskolepedagogik; skolan; lärandet; arbetssätt; b;

  Sammanfattning : BakgrundVi är båda inriktade på de tidiga åldrarna i skolan och har haft funderingar om hur det går attarbeta mer utifrån barnet i skolan, eftersom vi känner att skolan ofta tänker på vad som skallläras in i stället för hur det skall läras in. När vi träffades under utbildningen diskuterade vioss fram till att det vore intressant att se om förskolepedagogiken förekommer i skolans världeftersom vi båda tror att förskolan har ett bra sätt att få kunskapen förankrad hos barnetgenom lek, tema, och de skapande ämnena, och att skolan kan ha en del att lära av förskolan. LÄS MER