Sökning: "Madeleine Blom"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Madeleine Blom.

 1. 1. Hur arbetar arbetsgivare på landsbygden för att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke? : En kvalitativ studie om hur arbetsgivare inom kommunal samt privat verksamhet i mindre orter arbetar med employer branding, och hur det påverkar arbetstagarnas motivation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Sjödin; Madeleine Blom; [2021]
  Nyckelord :employer branding; arbetsgivarvarumärke; kommunal sektor; privat sektor; urbanisering; motivation; place branding;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer har utförts på arbetstagare samt arbetsgivare inom kommunal och privat verksamhet i mindre orter. Det som undersöks är hur arbetsgivarna inom vardera sektor arbetar med employer branding och för att få ett attraktivt arbetsgivarvarumärke, samt hur det påverkar arbetstagarnas motivation. LÄS MER

 2. 2. Dramaundervisningens möjligheter i förskolan : En studie baserad på ett material med temat självkänsla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Madeleine Blom; Jennifer Sundström; [2017]
  Nyckelord :Didaktik; dramaundervisning och självkänsla;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. TYPISK FOODIE : Projektrapport för skapandet av magasinet FOODIE

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Madeleine Blom; Frida Jernfält; [2015]
  Nyckelord :Typografi; Semiotik; Läsbarhet; Läsupplevelse; Denotation och Konnotation; målgrupp;

  Sammanfattning : This report discusses typography and image connected to the creation of the food magazine FOODIE. Based on the research that is now available on typography we ask questions about why research on readability is overrepresented in this area? We are putting typography in a context of semiotics, denotation and connotation and based on that we put together a magazine that appeal to and influence the specific target group that is discussed in the end the report. LÄS MER

 4. 4. Värdighet inom äldreomsorgen : Ur en enhetschefs perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Madeleine Blom; [2014]
  Nyckelord :Dignity; eldercare; Head of Unit; retirement home; value systems; Värdighet; äldreomsorg; enhetschef; särskilt boende; värdegrund;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna studie syftar till att undersöka hur enhetschefer inom äldreomsorgen resonerar kring begreppet värdighet hos äldre personer som bor på särskilt boende, samt hur de ser till att deras personal omsätter värdighet i det praktiska arbetet. Värdighetsbegreppet diskuteras främst i förhållande till komponenterna bemötande och självbestämmande. LÄS MER

 5. 5. Medieval, budgetering och schemaläggning för butikens marknadsföring

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Madeleine Filipsson; Johanna Blom; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många butiker har idag problem med att fördela sina marknadsföringsmedel. Ofta sänder de ut stora mängder reklam men har svårt att veta om deras marknadskommunikation får något genomslag eller inte. LÄS MER