Sökning: "Madeleine Dorj"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeleine Dorj.

  1. 1. Tolkar : Ett hot mot rättssäkerheten?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Malin Darén; Madeleine Dorj; [2005]
    Nyckelord :Lagar och förordningar;

    Sammanfattning : Arbetar man inom polisen eller andra delar av rättssäkerhetskedjan kommer man dagligen i kontakt med tolkar. Deras arbetsuppgift är att göra kommunikationen möjlig mellan till exempel en målsägande och en polisman. LÄS MER