Sökning: "Madeleine Ehlers"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeleine Ehlers.

  1. 1. Intentionen om en skola för alla - En jämförande studie, ur ett ADH/DAMP-perspektiv

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Madeleine Ehlers; Natalia Salsamendi; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : SammanfattningSyfteVårt syfte är att jämföra idealet "en skola för alla" med verklighetens skola ur ett ADHD/DAMP-perspektiv.Detta för att undersöka om ADHD/DAMP-undervisningen, så som den utformas av medicinsk expertis, hamnar ikonflikt med tanken om "en skola för alla". LÄS MER