Sökning: "Madeleine Forsberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Madeleine Forsberg.

 1. 1. TILLSAMMANS MOT MÅLET : En kvalitativ litteraturstudie om patienters och sjuksköterskors upplevelse av motiverande samtal vid övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Bengtsson; Ebba Silvert; [2018]
  Nyckelord :Fetma; Motiverande samtal; Patienten; Sjuksköterskan; Upplevelser; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i samhället och tidigare forskning visar att det kan medföra en rad olika följdsjukdomar. Det är också ett känsligt ämne att prata om vilket kan leda till att patienter känner sig stigmatiserade. LÄS MER

 2. 2. Las niñas, la rebeldía y la política

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Madeleine Forsberg; [2016]
  Nyckelord :Celia; Pippi; Mafalda; rebeldía; cuestionamiento; crítica política; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Esta tesina aparte de la observación de que en la literatura del siglo pasado existen varios personajes niñas que rompen con la imagen de una niña como débil y frágil. La hipótesis de este estudio es que hay un personaje estereotípico de una niña rebelde en diferentes tipos de obras publicadas en el siglo XX, que tienen crítica política. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhetsbacklash i krisens Spanien? : en intervjustudie av spanska feministers upplevelser av jämställdheten idag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Madeleine Forsberg; [2014]
  Nyckelord :ekonomisk kris; backlash; Spanien; jämställdhet; abort; EU; europastudier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera ifall det pågår en jämställdhetsbacklash i Spanien genom att utföra kvalitativa intervjuer med spanska kvinnliga feminister om hur de upplever jämställdheten samt kvinnors situation i landet över tid, vilket kommer sättas i en vidare historisk kontext. Vidare redogörs även för den ekonomiska krisen och dess samband med jämställdhetsutvecklingen och det nya lagförslaget om inskränkning av abortlagen. LÄS MER

 4. 4. Redovisning av immateriella tillgångar vid företagsförvärv enligt IFRS : resulterar förändringen i en mer rättvisande bild?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Forsberg; Madeleine Möller; [2008]
  Nyckelord :IFRS 3; IAS 38; goodwill; övervärde; rörelseförvärv; företagsförvärv; immateriell tillgång;

  Sammanfattning : .... LÄS MER