Sökning: "Madeleine Håkansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Madeleine Håkansson.

 1. 1. Utveckling av hållare till ett ljudsystem

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Madeleine Håkansson; Sara Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Thorsell Audio Laboratories AB jobbar med en ljudsystemteknik som huvudsakligen används i avancerade och kostnadsintensiva produkter. Företaget vill in på marknaden för privata hushåll. Detta kan de göra genom att använda sin teknik antingen inom modulära enheter eller genom att vidareutveckla existerande prototyper. LÄS MER

 2. 2. Skillnader i upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön : En explorativ studie av anställningsform och arbetslivserfarenhet med särskilt fokus på kvinnors upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Madeleine Häggström; Hanna Håkansson; [2015]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Studien undersökte sambandet mellan psykosociala arbetsmiljöfaktorer, anställningsform och arbetslivserfarenhet. Undersökningen belyste även hur kvinnor inom ett verksamhetsområde i en kommun upplever sin psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER