Sökning: "Madeleine Håkansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeleine Håkansson.

  1. 1. Skillnader i upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön : En explorativ studie av anställningsform och arbetslivserfarenhet med särskilt fokus på kvinnors upplevelse

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Madeleine Häggström; Hanna Håkansson; [2015]
    Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö;

    Sammanfattning : Studien undersökte sambandet mellan psykosociala arbetsmiljöfaktorer, anställningsform och arbetslivserfarenhet. Undersökningen belyste även hur kvinnor inom ett verksamhetsområde i en kommun upplever sin psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER