Sökning: "Madeleine Högberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Madeleine Högberg.

 1. 1. Speciallärares och logopeders erfarenhet av språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Madeleine Atterlöf; Sara Högberg; Anna-Carin Thorsell Westlöf; [2020]
  Nyckelord :lärmiljöer; relationellt perspektiv; specialpedagogiskt arbete; språkstörning; struktur;

  Sammanfattning : Det ställs idag stora krav på vår språkliga förmåga, både att kommunicera muntligt och skriftligt. För barn med språkstörning är det extra viktigt att de får rätt hjälp för att kunna utvecklas på bästa sätt. LÄS MER

 2. 2. Milk yield and composition in Swedish landrace goats (Capra hircus) kept together with their kids in two different systems

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Madeleine Högberg; [2011]
  Nyckelord :goats; milk yield; milk composition; casein; rearing systems; kids;

  Sammanfattning : Swedish goats are mainly held for cheese production and therefore, both milk quality and composition are of great importance for dairymen. Today, only few data exists on milk composition from Swedish dairy goats and the casein content is still unknown. LÄS MER

 3. 3. Gårdsanalyser av mjölkens sammansättning hos Svenska lantrasgetter med en mobil infraröd spektrometri-metod, MIRIS

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Madeleine Högberg; [2011]
  Nyckelord :getter; mjölksammansättning; kasein; osttillverkning; öronmärkning;

  Sammanfattning : Svenska mjölkgetter hålls vanligen för ostproduktion, där ostarna oftast tillverkas i egna gårdsmejerier. Det finns idag en växande marknad för getost i Sverige och efterfrågan på lokalproducerade livsmedel har ökat, vilket innebär att den svenska getnäringen har en betydande roll inom ramen för miljö och närproducerande livsmedel. LÄS MER

 4. 4. Smärtlindring hos killingar efter avhorning

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Madeleine Högberg; [2008]
  Nyckelord :getter; killingar; avhorning; smärtlindring; NSAID; beteende;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to investigate the effects of the non steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) meloxicam in connection with dehorning of goat kids. Six 2-3,5 weeks old dehorned kids were given daily intramuscular injections of meloxicam (0,5 mg/kg; MG) and five age-matched dehorned kids were given isotonic NaCl (NG) for 3 days. LÄS MER