Sökning: "Madeleine Hammer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Madeleine Hammer.

 1. 1. Att samverka för delaktighet - en fallstudie om att skapa delaktighet på förskolan för ett barn med diagnosen autism

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Carlén; Madeleine Hammer; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hp Program och kurs: Specialpedagogiska programmet, SPP610 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Ht 2018 Handledare: Bengt Edström Examinator: Lars-Erik Olsson Rapport nr: HT18-2910-281-SPP610 Nyckelord: delaktighet, autism, förskola, samverkan, anpassningar, sociokulturellt perspektiv, dilemmaperspektiv, intensivinlärning, tillgänglig lärmiljö Syfte: Syftet var att undersöka och visa på hur man har anpassat verksamheten på en förskoleavdelning för att göra ett barn med diagnosen autism delaktigt. Studien avser även att visa på hur samverkan mellan förskola, föräldrar och andra aktörer i verksamheten skapar framgångsfaktorer eller hinder för barnets delaktighet i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Development of a Multi-Drilling Device

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sara Gardelin; Madeleine Odebring; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Täby Brandskyddsteknik AB is a company that provides a service of fire-proofing tunnels by mounting fire-protection boards to the walls and the ceiling of the tunnel. The installation is done by drilling holes through the board and into the concrete and then hammering bolts into these holes. To reach the ceiling the installers use a scissor-lift. LÄS MER